Tin KHCN trong tỉnh
Xây dựng hệ thống quản lý điều hành đô thị thông minh (06/07/2022)
-   +   A-   A+   In  
UBND tỉnh đã đồng ý chủ trương cho UBND TP. Vũng Tàu làm chủ đầu tư Dự án xây dựng hệ thống quản lý điều hành đô thị thông minh TP. Vũng Tàu.

Dự án nhằm xây dựng TP. Vũng Tàu trở thành thành phố thông minh thông qua ứng dụng các thành tựu của công nghệ thông tin-truyền thông, của cách mạng Công nghệ 4.0 vào các ngành kinh tế - xã hội, góp phần nâng cao năng lực quản lý nhà nước, cung cấp tiện ích đô thị thông minh cho người dân. Qua đó, nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực, hạ tầng của thành phố, khai thác tối ưu nguồn tài nguyên, nâng cao sức cạnh tranh của doanh nghiệp và chất lượng sống của người dân; tạo điều kiện cho doanh nghiệp, người dân tham gia quá trình xây dựng thành phố thông minh; góp phần thúc đẩy phát triển bền vững, xây dựng nếp sống văn minh đô thị…

Dự án dự kiến đầu tư 6 hạng mục chính gồm: Hạ tầng thiết bị trung tâm điều hành TP. Vũng Tàu; hạ tầng mạng, bảo mật; camera quan sát; hệ thống wifi công cộng; xây dựng phần mềm phân tích dữ liệu...

Nguồn: baobariavungtau.com.vn

Số lượt đọc: 921

Về trang trước Về đầu trang