Tin KHCN trong tỉnh
Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 (06/07/2022)
-   +   A-   A+   In  

Ngày 6/7/2022, Sở Khoa học và Công nghệ đã tổ chức hội nghị đánh giá tình hình hoạt động 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022. Tham dự, có lãnh đạo Sở, trưởng, phó các phòng, đơn vị trực thuộc Sở. Ông Nguyễn Công Danh – Giám đốc Sở KH&CN - chủ trì hội nghị.

Trong 6 tháng đầu năm, lãnh đạo Sở KH&CN đã tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm được giao theo các văn bản chỉ đạo và hướng dẫn của tỉnh, qua đó đã đạt được những kết quả tích cực, cụ thể:

 

Các nhiệm vụ trọng tâm được UBND tỉnh giao tại Kế hoạch hành động số 111/KH-UBND ngày 29/7/2021 của UBND tỉnh thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025 gắn với thực hiện Nghị quyết ĐHĐB toàn quốc lần thứ XIII của Đảng (Điều chỉnh bổ sung tại Kế hoạch số 186/KH-UBND ngày 15/11/2021 của UBND tỉnh); Chương trình hành động của UBND tỉnh về thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 (Kèm theo Quyết định số 144/QĐ-UBND ngày 19/01/2022 của UBND tỉnh); Kế hoạch số 22/KH-UBND ngày 27/01/2022 của UBND tỉnh thực hiện Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bà Rịa - Vũng Tàu đã được Sở KH&CN tiếp tục triển khai, đôn đốc thực hiện, cơ bản đạt tiến độ đề ra. Một số nhiệm vụ trọng tâm khác tham mưu trình UBND tỉnh như: Đề án “Nghiên cứu và ứng dụng mô hình Kinh tế tuần hoàn phục vụ phát triển kinh tế - xã hội bền vững huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2022 - 2026”; Đề án “Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ giai đoạn 2022-2026 trên địa bàn tỉnh BR-VT”; dự thảo Nghị quyết bãi bỏ Nghị quyết số 43/NQ-HĐND ngày 14/12/2018 của HĐND tỉnh về chủ trương hỗ trợ Doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo tỉnh BR-VT giai đoạn 2019-2025.

 

Công tác quản lý nhiệm vụ KH&CN, sở hữu trí tuệ, an toàn bức xạ và hạt nhân được duy trì thực hiện. Tham mưu UBND quyết định phê duyệt danh mục nhiệm vụ KH&CN tỉnh BR-VT năm 2022 (06 đề tài, dự án), trên cơ sở đó phát hành thông báo tuyển chọn tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh năm 2022; tiếp nhận 10 hồ sơ đăng ký, qua đó tổ chức 03 hội đồng tư vấn tuyển chọn 5/10 hồ sơ đăng ký tuyển chọn tổ chức và cá nhân chủ trì đối với 3/6 đề tài, dự án năm 2022. Cơ bản hoàn thành dự thảo Báo cáo kết quả đánh giá quy trình công nghệ, thiết bị sản xuất, các hạng mục công trình bảo vệ môi trường và Báo cáo đề xuất giải pháp cải tạo, nâng cấp công nghệ, thiết bị sản xuất, công trình bảo vệ môi trường đảm bảo vận hành hiệu quả và xử lý đạt tiêu chuẩn môi trường riêng biệt cho từng nhà máy luyện thép, cán thép và các nhà máy trong khu xử lý chất thải.

 

Công tác về quản lý tiêu chuẩn đo lường chất lượng cũng đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch 11 thực hiện Đề án “Triển khai, áp dụng, quản lý hệ thống truy xuất nguồn gốc” trên địa bàn tỉnh BR-VT năm 2022; phối hợp Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh phê duyệt kinh phí thực hiện Đề án triển khai áp dụng hệ thống truy xuất nguồn gốc trên địa bàn tỉnh BR-VT năm 2022. Tham mưu xây dựng hồ sơ đề nghị UBND tỉnh trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết bãi bỏ Nghị quyết số 43/NQ-HĐND ngày 14/12/2018 của HĐND tỉnh về chủ trương hỗ trợ Doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo tỉnh BR-VT giai đoạn 2019-2025 theo ý kiến của Sở Tư pháp…

 

Về hoạt động thông tin và ứng dụng KH&CN đã tổ chức thành công chuỗi sự kiện chào mừng ngày KH&CN Việt Nam 18/5 năm 2022. Đồng thời, tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định15 phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu lập Đề án “Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ giai đoạn 2022-2026 trên địa bàn tỉnh BR-VT, nâng cao chất lượng cuộc sống người dân”.

 

Sở tiếp tục tập trung triển khai, thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối  năm 2022: Tiếp tục tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết chính sách hỗ trợ khoa học và công nghệ cho doanh nghiệp giai đoạn 2023-2027 (dự kiến kỳ họp cuối năm); Nghị quyết bãi bỏ Nghị quyết số 43/NQ-HĐND ngày 14/12/2018 của HĐND tỉnh về chủ trương hỗ trợ Doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo tỉnh BR-VT giai đoạn 2019-2025. Trình UBND tỉnh phê duyệt Đề án “Nghiên cứu và ứng dụng mô hình Kinh tế tuần hoàn phục vụ phát triển kinh tế - xã hội bền vững huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2022 - 2026” và Đề án “Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ giai đoạn 2022-2026 trên địa bàn tỉnh BR-VT” (Trong tháng 7/2022). Tiếp tục triển khai thực hiện nhiệm vụ đã được UBND tỉnh phê duyệt như kế hoạch Hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2022, kế hoạch ứng dụng công nghệ sinh học đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; kế hoạch thực hiện Đề án triển khai áp dụng hệ thống truy xuất nguồn gốc trên địa bàn tỉnh BR-VT năm 2022;…

 

Phát biểu kết luận tại hội nghị, ông Nguyễn Công Danh đã chỉ rõ những tồn tại, hạn chế cần tập trung khắc phục để đảm bảo hoàn thành kế hoạch trên các mặt công tác. Đồng thời, ông cũng đề nghị mỗi cán bộ công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công việc, phát huy tinh thần sáng tạo, đề xuất các giải pháp, sáng kiến để phục vụ trong công tác chuyên môn. Cùng phối hợp, thống nhất cách làm việc hiệu quả, bảo đảm thông tin kịp thời, chính xác giữa các phòng và các đơn vị trực thuộc Sở. Tiếp tục bám sát các chương trình, kế hoạch và vận dụng nghiên cứu, tham mưu triển khai thực hiện các nhiệm vụ góp phần hoàn thành tốt các chỉ tiêu đã đề ra trong năm 2022.

Nguồn: Nguyễn Tuyết

Số lượt đọc: 2161

Về trang trước Về đầu trang