Thống kê KHCN
Điều tra nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ năm 2022 (05/07/2022)
-   +   A-   A+   In  
Điều tra Nghiên cứu khoa học và Phát triển công nghệ năm 2022 có ý nghĩa rất quan trọng trong việc cung cấp các số liệu thống kê đầy đủ, chính xác nhằm phục vụ đánh giá, xây dựng chính sách, chiến lược, kế hoạch khoa học và công nghệ.

Điều tra   nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ năm 2022 được thực hiện theo   Quyết định số 975/QĐ-BKHCN   ngày 10 tháng 6 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.

Thời kỳ điều tra: Những chỉ tiêu thu thập theo thời kỳ được lấy thông tin trong vòng một năm từ 01/01/2021 đến 31/12/2021.

Sở Khoa học và Công nghệ đề nghị các cơ quan, đơn vị thuộc đối tượng Điều tra Nghiên cứu khoa học và Phát triển công nghệ điền phiếu điều tra đúng mẫu và gửi về Trung tâm Thông tin và Ứng dụng KH&CN trước 15/7/2022.

Tài liệu, mẫu phiếu kèm theo:

-   Phương án Điều tra     nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ năm 2022 (Kèm theo Quyết định số 975/QĐ-BKHCN).

-   Mẫu phiếu điều tra   nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ năm 2022 (file word).

- Tài liệu   hướng dẫn điền Phiếu     điều tra.

- Hướng dẫn điều tra NC&PT 2022 (file tập huấn).

 

Nguồn: Vân Anh

Số lượt đọc: 807

Về trang trước Về đầu trang