Chuyển đổi số
Triển khai thực hiện Đề án “Nâng cao nhận thức, phổ cập kỹ năng và phát triển nguồn nhân lực chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh BR-VT (04/07/2022)
-   +   A-   A+   In  
  

Ngày 20/5/2022, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã ký ban hành Kế hoạch số 91/KH-UBND về việc triển khai thực hiện Đề án “Nâng cao nhận thức, phổ cập kỹ năng và phát triển nguồn nhân lực chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh BR-VT.


Xem nội dung chi tiết kế hoạch tại đây

Nguồn: UBND tỉnh BR-VT

Số lượt đọc: 275

Về trang trước Về đầu trang