Thông báo
Triển khai Văn bản hợp nhất số 16/VBHN-BTNMT về Nghị định xử phạt hành chính trong lĩnh vực đo đạc và bản đồ (22/06/2022)
-   +   A-   A+   In  
 

Thực hiện Văn bản số 6988/UBND-VP ngày 17 tháng 6 năm 2022 của Ủy ban Nhân dân tỉnh về việc triển khai Văn bản hợp nhất số 16/VBHN-BTNMT về Nghị định xử phạt hành chính trong lĩnh vực đo đạc và bản đồ.

Sở Tài nguyên và Môi trường triển khai Văn bản hợp nhất số 16/VBHNBTNMT ngày 09 tháng 6 năm 2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường đến quý cơ quan, tổ chức, cá nhân để biết thực hiện.

Nội dung văn bản hợp nhất số 16/VBHN-BTNMT xem tại đây

Nguồn: Sở Tài nguyên và Môi trường

Số lượt đọc: 2492

Về trang trước Về đầu trang

TIN TỨC KHÁC
  • Quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 54/2016/NĐ-CP (21/04/2017)
  • Quyết định Ban hành quy định quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh BRVT (05/04/2017)
  • Quyết định ban hành quy trình xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng NSNN trên địa bàn tỉnh BRVT (05/04/2017)
  • Quyết định ban hành quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng NSNN của tỉnh BRVT (05/04/2017)
  • Quyết định ban hành quy định, kiểm tra, đánh giá, điều chỉnh và chấm dứt hợp đồng trong quá trình thực hiên nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng NSNN của tỉnh BRVT (05/04/2017)
  • Quyết định ban hành quy định đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng NSNN của tỉnh BRVT (05/04/2017)
  • Thông tin tuyển sinh hệ chính quy năm 2017 của Trường ĐH Nội vụ Hà Nội (31/03/2017)
  • Triển khai công tác tuyên truyền Cuộc thi ý tưởng Khoa học tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu lần thứ II năm 2016 - 2017 (15/03/2017)
  • Chỉ thị về việc tuyên truyền, phổ biến và triển khai thi hành Luật Thống kê năm 2015 và các Nghị định của Chính phủ trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (13/03/2017)
  • Kế hoạch phòng chống tác hại của thuốc lá tại Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (09/03/2017)