Thống kê KHCN
Tập huấn điều tra nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ năm 2022 (24/06/2022)
-   +   A-   A+   In  
Triển khai Quyết định số 975/QĐ-BKHCN ngày 10 tháng 6 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, trong tuần qua, Cục Thông tin KH&CN quốc gia vừa tổ chức hai lớp tập huấn điều tra nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ (NC&PT) năm 2022 tại TP. Hồ Chí Minh ngày 22/6/2022 và Hà Nội ngày 24/6/2022. Các lớp tập huấn đã thu hút gần 20 đại diện lãnh đạo là Giám đốc, Phó Giám đốc Sở KH&CN các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; cơ quan quản lý nhà nước về KH&CN của các bộ/ngành cùng hơn 120 cán bộ làm công tác thống kê.

TS. Trần Đắc Hiến, Cục trưởng Cục Thông tin KH&CN quốc gia, phát biểu tại lớp tập huấn điều tra NC&PT năm 2022

Theo TS. Trần Đắc Hiến, Cục trưởng Cục Thông tin KH&CN quốc gia, cuộc điều tra này có ý nghĩa quan trọng, nhằm mục đích thu thập thông tin về nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ của quốc gia, phục vụ đánh giá, xây dựng chính sách, chiến lược, quy hoạch kế hoạch KH&CN.

Điều tra nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ là cuộc điều tra thuộc Chương trình điều tra thống kê quốc gia ban hành kèm theo Quyết định số 43/2016/QĐ-TTg ngày 17/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ.

Quang cảnh lớp tập huấn tại Hà Nội

Tại hai lớp tập huấn, các cán bộ của Cục Thông tin KH&CN quốc gia đã hướng dẫn công tác triển khai phương án điều tra, điền mẫu phiếu cùng các nội dung liên quan. Theo đó, cuộc điều tra sẽ tập trung vào các đối tượng là: tổ chức NC&PT; cơ sở giáo dục đại học; tổ chức dịch vụ KH&CN; các cơ quan hành chính và quản lý nhà nước về KH&CN, các đơn vị sự nghiệp khác có hoạt động NC&PT; các doanh nghiệp có hoạt động NC&PT.

Để công tác điều tra đạt hiệu quả cao, Cục Thông tin KH&CN quốc gia đề nghị các cán bộ là đầu mối làm công tác thống kê KH&CN vào cuộc với tinh thần chủ động, phối hợp chặt chẽ với Cục Thông tin KH&CN quốc gia để việc thu thập thông tin, số liệu được nhanh chóng, hoàn thành đúng tiến độ kế hoạch, bảo đảm số liệu thông tin chính xác, thống nhất, đầy đủ, các nội dung được yêu cầu, góp phần bảo đảm cho việc điều tra đúng quy định. Các số liệu này sẽ là nguồn thông tin đầu vào hết sức quan trọng để UNESCO tổng hợp, đánh giá, xếp hạng cho Việt Nam trong nội dung NC&PT trong Báo cáo Chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu (GII) của  Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO).

Nguồn: NASATI

Số lượt đọc: 993

Về trang trước Về đầu trang