Tin KHCN trong tỉnh
Hội nghị ký giao ước thi đua và triển khai công tác thi đua năm 2022 (30/03/2022)
-   +   A-   A+   In  

Ngày 30/03, tại Sở Khoa học và Công nghệ, Khối thi đua các sở, ngành Khoa học - Văn hoá - Xã hội (KH-VH-XH) đã tổ chức Hội nghị phát động và ký giao ước thi đua năm 2022. Đến dự, ông Nguyễn Công Danh – Giám đốc Sở KH&CN cùng các đồng chí Lãnh đạo đại diện các Sở, Ban ngành, đơn vị thuộc Khối thi đua KH-VH-XH.

Khối thi đua các sở, ngành KH-VH-XH gồm 08 đơn vị: Sở Khoa học và Công nghệ; Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Ban Dân tộc; Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh; Sở Giáo dục và Đào tạo; Sở Thông tin và Truyền thông; Sở Văn hóa và Thể thao; Sở Y tế. Trong đó, Sở Khoa học và Công nghệ là Khối trưởng; Sở Lao động - Thương binh và Xã hội là Khối phó năm 2022.

 

Khối thi đua các sở, ngành KH-VH-XH ký giao ước thi đua và triển khai công tác thi đua năm 2022

 

Tại hội nghị, các đơn vị thảo luận, cho ý kiến về tổ chức các hoạt động và bình xét thi đua của Khối thi đua các Sở, ban ngành KH-VH-XH năm 2022. Với sự thống nhất cao, các đơn vị đã ký kết Giao ước thi đua với 08 nội dung trọng tâm: Phấn đấu hoàn thành đạt và vượt chỉ tiêu, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 theo Nghị quyết của HĐND tỉnh và Chương trình hành động của UBND tỉnh thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022; Tiếp tục tổ chức quán triệt, thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách phát luật của Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng; Tiếp tục triển khai và đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua đã được Thủ tướng Chính phủ và UBND tỉnh phát động; Đẩy mạnh phong trào thi đua “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”, các phong trào thi đua yêu nước trên các lĩnh vực KH-VH-XH; Tăng cường kiện toàn tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu quả; phát huy những mặt tích cực, khắc phục hạn chế, yếu kém nhằm nâng cao chất lượng công tác xây dựng tổ chức Đảng; Tiếp tục kiện toàn hội đồng thi đua - khen thưởng; Duy trì và nâng cao hiệu quả hoạt động của Khối thi đua.

 

Theo ông Nguyễn Công Danh – Giám đốc Sở KH&CN: Năm 2022 là năm thứ hai triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ VII nhiệm kỳ 2020 - 2025, là năm có ý nghĩa quan trọng, tạo nền tảng thực hiện các mục tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2021 - 2025), đồng thời cũng là năm mà các Sở, Ban ngành, đơn vị tiếp tục tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội các Sở, Ban ngành, đơn vị nhiệm kỳ 2020 – 2025 và chương trình, kế hoạch phát triển của ngành giai đoạn 5 năm. Với tinh thần tiếp tục triển khai thực hiện phong trào thi đua yêu nước, góp phần tạo đà thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ VII nhiệm kỳ 2020 – 2025 và các mục tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm của tỉnh nói chung, của từng ngành nói riêng. “Sau Hội nghị này, với vai trò Khối trưởng, chúng tôi sẽ ban hành các văn bản làm cơ sở triển khai thực hiện, với kết quả này, Tôi mong muốn rằng các đồng chí Lãnh đạo các Sở Ban ngành, đơn vị thành viên cũng sẽ đồng hành để cùng với toàn Khối chúng ta triển khai hoàn thành tốt các nhiệm vụ công tác thi đua năm 2022 đã đề ra. Đồng thời, Khối thi đua cũng mong nhận được sự quan tâm hỗ trợ, hướng dẫn của Ban Thi đua Khen thưởng tỉnh trong quá trình triển khai nhiệm vụ công tác thi đua của Khối nói chung và từng Sở, Ban ngành, đơn vị nói riêng”, Giám đốc Sở KH&CN cho biết.

 

Nguồn: Huyền Trân

Số lượt đọc: 680

Về trang trước Về đầu trang