Nghiên cứu - Ứng dụng KH&CN
Họp Hội đồng Khoa học và Công nghệ tỉnh, thông qua danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2022 (25/02/2022)
-   +   A-   A+   In  

Chiều ngày 25/02, Hội đồng Khoa học và Công nghệ tỉnh đã tổ chức họp thông qua danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ đối với các đề tài nghiên cứu, dự án sản xuất thử nghiệm năm 2022 của tỉnh. Ông Trần Văn Tuấn - Phó chủ tịch UBND tỉnh đồng thời là Chủ tịch Hội đồng chủ trì cuộc họp.

Theo báo cáo của Sở Khoa học và Công nghệ, nhằm thực hiện công tác xây dựng kế hoạch nghiên cứu khoa học, từ ngày 04/10/2021 đến ngày 17/12/2021, Sở Khoa học và Công nghệ đã tổ chức 07 Hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2022 để phân tích, đánh giá và cho ý kiến đối với 28 đề xuất đặt hàng dưới dạng đề tài, dự án do các cá nhân, cơ quan, đơn vị gửi đến. Kết quả, các Hội đồng tư vấn đã đánh giá, nhận xét và hoàn thiện danh mục đề xuất đặt hàng đề tài khoa học và công nghệ, dự án sản xuất thử nghiệm gồm 07 đề xuất có thể thực hiện trong năm 2022, làm cơ sở để Hội đồng khoa học và công nghệ của tỉnh tiếp tục xem xét lần cuối trước khi trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quyết định phê duyệt danh mục.

 

Ông Nguyễn Công Danh - Giám đốc Sở KH&CN báo cáo tại Hội đồng

 

Trên cơ sở xác định các nhiệm vụ khoa học và công nghệ được đề xuất phù hợp với thực tiễn, định hướng phát triển kinh tế xã hội của tỉnh và có khả năng ứng dụng mang lại hiệu quả thiết thực cho từng địa phương, các thành viên Hội đồng đã thảo luận, phân tích, đánh giá tính cấp thiết, mục tiêu, hiệu quả của từng nhiệm vụ, từ đó xác định những nhiệm vụ cần thiết triển khai thực hiện.

 

Kết luận cuộc họp, ông Trần Văn Tuấn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất thông qua 06 đề tài nghiên cứu, dự án sản xuất thử nghiệm năm 2022 của tỉnh do Sở Khoa học và Công nghệ đề xuất như nêu trên. Đồng thời, yêu cầu Sở Khoa học và Công nghệ hoàn thiện trình UBND tỉnh ban hành quyết định phê duyệt danh mục nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ năm 2022. 

 

Danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ đối với các đề tài nghiên cứu, dự án sản xuất thử nghiệm năm 2022 của tỉnh, gồm: (1) Đề tài: Nghiên cứu và đề xuất giải pháp phát triển sản phẩm du lịch ban đêm phục vụ cho khách du lịch tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu; (2) Đề tài: Nghiên cứu quy trình xử lý trước thu hoạch và bảo quản trái mãng cầu ta sau thu hoạch tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu; (3) Dự án: Xây dựng mô hình xử lý trước thu hoạch và bảo quản nhãn xuồng cơm vàng sau thu hoạch tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu; (4) Đề tài: Nghiên cứu sinh sản nhân tạo ốc Đụn Cái (Tectus niloticus) ở Vườn quốc gia Côn Đảo; (5) Đề tài: Nghiên cứu xây dựng hệ thống phần mềm quản lý thông tin tàu cá và lao động trên tàu cá tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu; (6) Đề tài: Nghiên cứu giải pháp sử dụng vật chất nạo vét từ các cửa sông, cảng biển làm vật liệu san lấp công trình trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

 

 

Nguồn: Huyền Trân

Số lượt đọc: 368

Về trang trước Về đầu trang

TIN TỨC KHÁC
  • Tư vấn tuyển chọn tổ chức và cá nhân thực hiện đề tài “Sưu tầm và giới thiệu văn học dân gian người Việt (dân tộc Kinh) ở tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu” (29/07/2019)
  • Tư vấn tuyển chọn tổ chức và cá nhân thực hiện đề tài “Nghiên cứu sự tác động của biến đổi khí hậu đối với sức khỏe người dân tỉnh BR-VT và xây dựng phần mềm dự báo dịch bệnh dựa vào dự kiện thời tiết và Google Trend” (21/06/2019)
  • Tư vấn đánh giá nghiệm thu đề tài “Nghiên cứu biện pháp lăng quăng phát triển thành muỗi truyền bệnh sốt xuất huyết trong hệ thống hố ga thoát nước tại thành phố Vũng Vàu” (24/05/2019)
  • Xét duyệt đề án của các doanh nghiệp tham gia Chương KH&CN Hỗ trợ doanh nghiệp đợt 1 năm 2019 (21/05/2019)
  • Tư vấn đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện dự án “Xây dựng mô hình thử nghiệm ứng dụng công nghệ thuỷ canh vào việc xanh hoá công sở tại văn phòng Sở KH&CN tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu” (02/05/2019)
  • Tư vấn đánh giá nghiệm thu đề tài “Nghiên cứu bảo tồn nguồn gen cây mãng cầu ta (Na) đặc hữu của tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu” (24/04/2019)
  • Tư vấn tuyển chọn tổ chức và cá nhân thực hiện đề tài “Nghiên cứu xây dựng mô hình nuôi ong dú lấy mật trên địa bàn tỉnh Bà Rịa –Vũng Tàu” (17/04/2019)
  • Hội đồng tư vấn tuyển chọn tổ chức thực hiện dự án “Xây dựng mô hình nuôi cá biển quy mô công nghiệp ứng dụng lồng nhựa HDPE và công nghệ cao ở vùng biển tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu” (28/03/2019)
  • Hội đồng tư vấn đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện đề tài “Khảo sát, đánh giá thực trạng và đề xuất phương án cụ thể nhằm phát triển hệ thống cây xanh tại các đô thị trên địa bàn tỉnh Bà Rịa –Vũng Tàu” (22/01/2019)
  • Hội đồng tư vấn đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện Dự án “Xây dựng, phát triển và quảng bá nhãn hiệu chứng nhận cho sản phẩm Mực một nắng Côn Đảo và Cá thu một nắng Côn Đảo” (02/01/2019)