Nghiên cứu - Ứng dụng KH&CN
Họp Hội đồng Khoa học và Công nghệ tỉnh, thông qua danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2022 (25/02/2022)
-   +   A-   A+   In  

Chiều ngày 25/02, Hội đồng Khoa học và Công nghệ tỉnh đã tổ chức họp thông qua danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ đối với các đề tài nghiên cứu, dự án sản xuất thử nghiệm năm 2022 của tỉnh. Ông Trần Văn Tuấn - Phó chủ tịch UBND tỉnh đồng thời là Chủ tịch Hội đồng chủ trì cuộc họp.

Theo báo cáo của Sở Khoa học và Công nghệ, nhằm thực hiện công tác xây dựng kế hoạch nghiên cứu khoa học, từ ngày 04/10/2021 đến ngày 17/12/2021, Sở Khoa học và Công nghệ đã tổ chức 07 Hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2022 để phân tích, đánh giá và cho ý kiến đối với 28 đề xuất đặt hàng dưới dạng đề tài, dự án do các cá nhân, cơ quan, đơn vị gửi đến. Kết quả, các Hội đồng tư vấn đã đánh giá, nhận xét và hoàn thiện danh mục đề xuất đặt hàng đề tài khoa học và công nghệ, dự án sản xuất thử nghiệm gồm 07 đề xuất có thể thực hiện trong năm 2022, làm cơ sở để Hội đồng khoa học và công nghệ của tỉnh tiếp tục xem xét lần cuối trước khi trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quyết định phê duyệt danh mục.

 

Ông Nguyễn Công Danh - Giám đốc Sở KH&CN báo cáo tại Hội đồng

 

Trên cơ sở xác định các nhiệm vụ khoa học và công nghệ được đề xuất phù hợp với thực tiễn, định hướng phát triển kinh tế xã hội của tỉnh và có khả năng ứng dụng mang lại hiệu quả thiết thực cho từng địa phương, các thành viên Hội đồng đã thảo luận, phân tích, đánh giá tính cấp thiết, mục tiêu, hiệu quả của từng nhiệm vụ, từ đó xác định những nhiệm vụ cần thiết triển khai thực hiện.

 

Kết luận cuộc họp, ông Trần Văn Tuấn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất thông qua 06 đề tài nghiên cứu, dự án sản xuất thử nghiệm năm 2022 của tỉnh do Sở Khoa học và Công nghệ đề xuất như nêu trên. Đồng thời, yêu cầu Sở Khoa học và Công nghệ hoàn thiện trình UBND tỉnh ban hành quyết định phê duyệt danh mục nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ năm 2022. 

 

Danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ đối với các đề tài nghiên cứu, dự án sản xuất thử nghiệm năm 2022 của tỉnh, gồm: (1) Đề tài: Nghiên cứu và đề xuất giải pháp phát triển sản phẩm du lịch ban đêm phục vụ cho khách du lịch tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu; (2) Đề tài: Nghiên cứu quy trình xử lý trước thu hoạch và bảo quản trái mãng cầu ta sau thu hoạch tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu; (3) Dự án: Xây dựng mô hình xử lý trước thu hoạch và bảo quản nhãn xuồng cơm vàng sau thu hoạch tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu; (4) Đề tài: Nghiên cứu sinh sản nhân tạo ốc Đụn Cái (Tectus niloticus) ở Vườn quốc gia Côn Đảo; (5) Đề tài: Nghiên cứu xây dựng hệ thống phần mềm quản lý thông tin tàu cá và lao động trên tàu cá tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu; (6) Đề tài: Nghiên cứu giải pháp sử dụng vật chất nạo vét từ các cửa sông, cảng biển làm vật liệu san lấp công trình trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

 

 

Nguồn: Huyền Trân

Số lượt đọc: 483

Về trang trước Về đầu trang

TIN TỨC KHÁC
  • Hội đồng nghiệm thu đề tài “Thiết lập chương trình kiểm soát hàu (Crassostrea sp.) nuôi trong khu vực Long Sơn, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu” (30/12/2022)
  • Hội thảo góp ý “Đề án ứng dụng tiến bộ KH&CN giai đoạn 2022-2026 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu” (05/12/2022)
  • Bà Rịa - Vũng Tàu: Kinh tế tuần hoàn - hướng phát triển bền vững (17/08/2022)
  • Nghiên cứu giải pháp sử dụng vật chất nạo vét từ cửa sông, cảng biển làm vật liệu san lấp công trình trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (04/08/2022)
  • Hội đồng tư vấn tuyển chọn tổ chức và cá nhân thực hiện đề tài “Nghiên cứu và đề xuất giải pháp phát triển sản phẩm du lịch ban đêm phục vụ cho khách du lịch tại tỉnh BR-VT” (20/07/2022)
  • Hội đồng nghiệm thu đề tài “Điều tra hiện trạng cây thuốc có giá trị tại tỉnh BR-VT làm cơ sở để quản lý, sử dụng, bảo tồn và phát triển bền vững” (01/07/2022)
  • Hội đồng tư vấn tuyển chọn tổ chức và cá nhân thực hiện Đề tài Nghiên cứu sinh sản nhân tạo ốc Đụn Cái (Tectusniloticus) ở Vườn quốc gia Côn Đảo (14/06/2022)
  • Giám đốc Sở KH&CN kiểm tra kết quả triển khai nhiệm vụ Ứng dụng công nghệ điện phân sản xuất nước uống Ion tại xã Hòa Long, TP Bà Rịa (04/05/2022)
  • Hội đồng trực tuyến tư vấn xác định nhiệm vụ KH&CN lĩnh vực Khoa học kỹ thuật và công nghệ - Ngành Kỹ thuật môi trường (13/12/2021)
  • Hội đồng trực tuyến nghiệm thu dự án “Nâng cấp và hoàn thiện hệ thống các trạm năng lượng mặt trời tại các Trạm Kiểm lâm thuộc Vườn Quốc Gia Côn Đảo” (09/12/2021)