Chiến lược, Quy hoạch, Kế hoạch
Lãnh đạo tỉnh họp nghe báo cáo khung định hướng Quy hoạch tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 (01/01/2022)
-   +   A-   A+   In  
Sáng ngày 31/12, ông Nguyễn Văn Thọ - Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp nghe báo cáo khung định hướng Quy hoạch tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Cùng tham dự có các Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Nguyễn Công Vinh, Lê Ngọc Khánh, đại diện lãnh đạo các sở, ngành liên quan và các địa phương.

IMG_0262.JPG

Báo cáo tại cuộc họp, ông Nguyễn Văn Vịnh – Phó Viện trưởng Viện chiến lược phát triển (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) - Chủ trì Liên danh tư vấn cho biết, khung định hướng quy hoạch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 bao gồm các nội dung chính như: phân tích, đánh giá và nhận định tổng hợp về điều kiện lãnh thổ, tự nhiên, kinh tế - xã hội; đánh giá, nhận định chung về khả năng huy động, phát huy các nguồn lực; phác thảo mô hình/kịch bản phát triển tỉnh có thể có trong thời kỳ quy hoạch; phân bố không gian phát triển tỉnh; một số giải pháp cũng như lộ trình hiện thực hóa làm tiền đề cho việc thiết kế quy hoạch phát triển chung và cụ thể cho từng ngành, lĩnh vực trong Quy hoạch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

IMG_0256.JPG
Ông Nguyễn Văn Vịnh – Phó Viện trưởng Viện chiến lược phát triển - Chủ trì Liên danh tư vấn trình bày khung định hướng Quy hoạch tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 tại cuộc họp

Theo đó, trong giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, Quy hoạch tỉnh định hướng một số mục tiêu cần đạt được như: mức thu nhập bình quân đầu người (GRDP/người, không tính dầu khí) đạt 55.000-58.000 USD; nền kinh tế có tính cạnh tranh cao, tăng trưởng hiệu quả, chủ yếu dựa vào tăng năng suất các yếu tố tổng hợp, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng nâng cao tỷ trọng đóng góp của khu vực dịch vụ, công nghiệp, nông nghiệp phù hợp với điều kiện thực tế của tỉnh; có một “hệ sinh thái phát triển” (Development Ecology) tốt; chỉ số phát triển con người đạt mức tiêu chuẩn châu Âu (gần 0,8); các giá trị văn hóa được bảo tồn, phát huy và khai thác bền vững; môi trường sống đạt chuẩn châu Âu; tỷ lệ đô thị hóa đạt tới gần 80% với hệ thống các đô thị thông minh; nền kinh tế dựa trên trụ cột chính là dịch vụ, khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo, công nghiệp, nông nghiệp công nghệ cao, được tổ chức theo chuỗi sản xuất và hình thành các cụm liên kết ngành một cách hiệu quả và bền vững; nền kinh tế xanh, ít chất thải; là đầu mối trung tâm giao thương, là cửa ngõ ra quốc tế của các vùng kinh tế trọng điểm; cảng biển hiện đại; 100% người dân trên toàn tỉnh thực hiện giao dịch hành chính trên môi trường số; hệ thống giao thông đô thị được tổ chức tốt với các loại hình kết nối thuận lợi giữa các đô thị trong tỉnh; trên 70% lao động được đào tạo có bằng cấp chứng chỉ, được tạo việc làm bền vững với mức thu nhập thỏa đáng; hạ tầng các lĩnh vực xã hội như y tế, chăm sóc sức khỏe, giáo dục, đào tạo phát triển ở mức cao, đáp ứng nhu cầu của người dân ở mức thu nhập cao; môi trường kinh tế vĩ mô ổn định, mọi người dân được đối xử bình đẳng, cùng tham gia và chia sẻ các cơ hội phát triển; có vị trí quan trọng về quốc phòng, an ninh...

IMG_0251.JPG
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Thọ phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp

Sau khi nghe ý kiến đóng góp của các sở, ngành, địa phương, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Thọ đề nghị Liên danh tư vấn tiếp thu, đồng thời làm việc với các sở, ngành, địa phương để thống nhất thông tin quy hoạch của từng đơn vị; sau đó hoàn thiện khung định hướng Quy hoạch tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, báo cáo UBND tỉnh.

Nguồn: baria-vungtau.gov.vn

Số lượt đọc: 474

Về trang trước Về đầu trang

TIN TỨC KHÁC
  • Hồ sơ đề xuất Khu vực phát triển đô thị thị trấn Long Điền, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu giai đoạn đến năm 2030, định hướng đến 2035 (22/11/2023)
  • Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Nghiên cứu và ứng dụng mô hình Kinh tế tuần hoàn phục vụ phát triển kinh tế - xã hội bền vững huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2022 - 2025, định hướng đến nãm 2030” (20/09/2023)
  • Chương trình phát triển công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu năm 2023 (20/09/2023)
  • Chương trình hành động của UBND tỉnh về thực hiện nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng cuối năm 2023 (17/08/2023)
  • Thông qua Quy hoạch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 (29/06/2023)
  • Chương trình hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã giai đoạn 2023 - 2025 trên địa bàn tỉnh (31/05/2023)
  • Chương trình hành động của UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 (01/02/2023)
  • Chương trình hành động của UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 (01/02/2023)
  • Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển chăn nuôi giai đoạn 2022 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (29/11/2022)
  • Kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược Quốc gia về dinh dưỡng đến năm 2025 của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (14/10/2022)