Chiến lược, Quy hoạch, Kế hoạch
Sở Xây dựng: Tỷ lệ phủ kín quy hoạch chung đô thị đạt 100% (13/01/2022)
-   +   A-   A+   In  
Tin từ Sở Xây dựng cho biết, năm 2021, mặc dù dịch bệnh COVID-19 đã gây nhiều khó khăn cho công tác quản lý ngành trên địa bàn tỉnh, nhưng các nhiệm vụ, chỉ tiêu như: lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch xây dựng, phát triển đô thị, nhà ở; quản lý chất lượng công trình xây dựng… của ngành đã cơ bản hoàn thành.

Cụ thể, tỷ lệ đô thị hóa đạt 59% (tăng 0,2% so với năm 2020); tỷ lệ dân số đô thị được cung cấp nước sạch qua hệ thống cấp nước tập trung đạt 99,8%, tăng 0,8%; tỷ lệ phủ kín quy hoạch chung đô thị đạt 100%; tỷ lệ xã có quy hoạch xây dựng nông thôn đạt 100%; diện tích bình quân nhà ở 27,5m2 sàn/người (tăng 0,92m2 sàn/người); tỷ lệ nhà ở thiếu kiên cố và đơn sơ giảm, chỉ còn 1,4% (giảm 0,1%)…

Năm 2022, Sở tiếp tục triển khai các nhiệm vụ: tăng cường công tác quản lý quy hoạch xây dựng và nâng cao chất lượng các đồ án quy hoạch; thực hiện tốt công tác thẩm định, trình phê duyệt các đồ án quy hoạch vùng huyện, quy hoạch chung và quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 các dự án trọng điểm và dự án có quy mô lớn trên địa bàn tỉnh; hoàn thành công tác lập quy hoạch chung Côn Đảo và quy hoạch phân khu 1/2.000 Núi Lớn - Núi Nhỏ.

Đồng thời, phối hợp với các đơn vị, địa phương tăng cường kiểm tra quản lý chất lượng công trình và công tác nghiệm thu công trình xây dựng; tham mưu UBND tỉnh phê duyệt Chương trình phát triển đô thị Côn Đảo và Hồ sơ đề xuất khu vực phát triển đô thị Long Hải, Ngãi Giao, Phước Bửu, Phước Hải, Đất Đỏ; tham mưu UBND tỉnh ban hành Chương trình phát triển nhà ở trên địa bàn tỉnh giai đoạn năm 2021-2025, định hướng đến năm 2030; đẩy mạnh phát triển nhà ở xã hội khu vực đô thị, nhà ở cho công nhân theo danh mục dự án được UBND tỉnh phê duyệt và kế hoạch phát triển nhà ở…

Nguồn: baobariavungtau.com.vn

Số lượt đọc: 128

Về trang trước Về đầu trang

TIN TỨC KHÁC
  • Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2022 - 2025 (14/10/2022)
  • Phê duyệt kế hoạch thoát nghèo giai đoạn 2022-2025 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (14/10/2022)
  • Chương trình hành động của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 (14/10/2022)
  • Kế hoạch thực hiện Chiến lược quốc gia về nghiên cứu, phát triển và ứng dụng Trí tuệ nhân tạo đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (03/08/2022)
  • Sở Kế hoạch và Đầu tư: Đề nghị tham gia ý kiến đối với Quy hoạch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. (14/07/2022)
  • Hội nghị nghe báo cáo Khung định hướng quy hoạch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 (24/04/2022)
  • Hội nghị trực tuyến toàn quốc về hoàn thiện quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 (15/04/2022)
  • Tiến độ thực hiện lập chiến lược phát triển du lịch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 (29/03/2022)
  • Đoàn công tác của Bộ Giao thông Vận tải làm việc với tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về dự án đầu tư xây dựng các công trình tại Cảng hàng không Côn Đảo (18/02/2022)
  • Đoàn công tác của Bộ Giao thông Vận tải làm việc với tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (11/02/2022)