Chiến lược, Quy hoạch, Kế hoạch
Sở Xây dựng: Tỷ lệ phủ kín quy hoạch chung đô thị đạt 100% (13/01/2022)
-   +   A-   A+   In  
Tin từ Sở Xây dựng cho biết, năm 2021, mặc dù dịch bệnh COVID-19 đã gây nhiều khó khăn cho công tác quản lý ngành trên địa bàn tỉnh, nhưng các nhiệm vụ, chỉ tiêu như: lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch xây dựng, phát triển đô thị, nhà ở; quản lý chất lượng công trình xây dựng… của ngành đã cơ bản hoàn thành.

Cụ thể, tỷ lệ đô thị hóa đạt 59% (tăng 0,2% so với năm 2020); tỷ lệ dân số đô thị được cung cấp nước sạch qua hệ thống cấp nước tập trung đạt 99,8%, tăng 0,8%; tỷ lệ phủ kín quy hoạch chung đô thị đạt 100%; tỷ lệ xã có quy hoạch xây dựng nông thôn đạt 100%; diện tích bình quân nhà ở 27,5m2 sàn/người (tăng 0,92m2 sàn/người); tỷ lệ nhà ở thiếu kiên cố và đơn sơ giảm, chỉ còn 1,4% (giảm 0,1%)…

Năm 2022, Sở tiếp tục triển khai các nhiệm vụ: tăng cường công tác quản lý quy hoạch xây dựng và nâng cao chất lượng các đồ án quy hoạch; thực hiện tốt công tác thẩm định, trình phê duyệt các đồ án quy hoạch vùng huyện, quy hoạch chung và quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 các dự án trọng điểm và dự án có quy mô lớn trên địa bàn tỉnh; hoàn thành công tác lập quy hoạch chung Côn Đảo và quy hoạch phân khu 1/2.000 Núi Lớn - Núi Nhỏ.

Đồng thời, phối hợp với các đơn vị, địa phương tăng cường kiểm tra quản lý chất lượng công trình và công tác nghiệm thu công trình xây dựng; tham mưu UBND tỉnh phê duyệt Chương trình phát triển đô thị Côn Đảo và Hồ sơ đề xuất khu vực phát triển đô thị Long Hải, Ngãi Giao, Phước Bửu, Phước Hải, Đất Đỏ; tham mưu UBND tỉnh ban hành Chương trình phát triển nhà ở trên địa bàn tỉnh giai đoạn năm 2021-2025, định hướng đến năm 2030; đẩy mạnh phát triển nhà ở xã hội khu vực đô thị, nhà ở cho công nhân theo danh mục dự án được UBND tỉnh phê duyệt và kế hoạch phát triển nhà ở…

Nguồn: baobariavungtau.com.vn

Số lượt đọc: 172

Về trang trước Về đầu trang

TIN TỨC KHÁC
  • Hồ sơ đề xuất Khu vực phát triển đô thị thị trấn Long Điền, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu giai đoạn đến năm 2030, định hướng đến 2035 (22/11/2023)
  • Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Nghiên cứu và ứng dụng mô hình Kinh tế tuần hoàn phục vụ phát triển kinh tế - xã hội bền vững huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2022 - 2025, định hướng đến nãm 2030” (20/09/2023)
  • Chương trình phát triển công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu năm 2023 (20/09/2023)
  • Chương trình hành động của UBND tỉnh về thực hiện nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng cuối năm 2023 (17/08/2023)
  • Thông qua Quy hoạch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 (29/06/2023)
  • Chương trình hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã giai đoạn 2023 - 2025 trên địa bàn tỉnh (31/05/2023)
  • Chương trình hành động của UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 (01/02/2023)
  • Chương trình hành động của UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 (01/02/2023)
  • Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển chăn nuôi giai đoạn 2022 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (29/11/2022)
  • Kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược Quốc gia về dinh dưỡng đến năm 2025 của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (14/10/2022)