Chiến lược, Quy hoạch, Kế hoạch
Tiến độ thực hiện lập chiến lược phát triển du lịch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 (29/03/2022)
-   +   A-   A+   In  
Chiều ngày 28/3, ông Lê Ngọc Khánh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì cuộc họp với các sở, ban, ngành liên quan để nghe Sở Du lịch báo cáo tiến độ thực hiện lập chiến lược phát triển du lịch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (BR-VT) đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

IMG_0524.JPG

Thực hiện Quyết định số 1932/QĐ-UBND ngày 19/7/2021 của UBND tỉnh phê duyệt Đề cương Lập chiến lược phát triển du lịch tỉnh BR-VT đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, Sở Du lịch đã chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan đẩy nhanh tiến độ triển khai lập chiến lược. Đến nay, Sở đã phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu lập chiến lược và tổ chức đấu thầu lựa chọn đơn vị tư vấn; chủ động phối hợp với đơn vị tư vấn cung cấp thông tin, các tài liệu liên quan và nghiên cứu lập chiến lược. Đơn vị tư vấn cũng đã bước đầu nghiên cứu và đánh giá cơ bản về hiện trạng, điểm mạnh, điểm yếu, đề xuất slogan, logo và một số định hướng trọng yếu phát triển du lịch, khung chiến lược.

Tại cuộc họp, đại diện các sở, ngành đã thảo luận, góp ý kiến nhằm giúp Sở Du lịch nghiên cứu, đề xuất các giải pháp hiệu quả, bám sát thực tế của tỉnh trong quá trình lập chiến lược phát triển du lịch. Nội dung góp ý chủ yếu xoay quanh các vấn đề về khung chiến lược tổng thể du lịch tỉnh với 05 trụ cột tăng trưởng, bao gồm: tạo ra các giá trị riêng biệt ở các sản phẩm cốt lõi; mở rộng các sản phẩm tiềm năng du lịch khác; cải thiện dịch vụ và tạo giá trị gia tăng; tăng độ nhận diện điểm đến du lịch; nâng cao trải nghiệm của du khách. Bên cạnh đó, các sở, ngành còn cho ý kiến về slogan, logo của ngành du lịch tỉnh và các đề xuất, định hướng lập chiến lược.

Kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Khánh yêu cầu Sở Du lịch phối hợp với đơn vị tư vấn tiếp thu ý kiến đóng góp các thành viên tham dự họp, sớm hoàn chỉnh nội dung chiến lược phát triển du lịch tỉnh BR-VT đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 trình Ban cán sự Đảng UBND tỉnh.

Theo Đề cương Lập chiến lược phát triển du lịch tỉnh BR-VT đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, Chiến lược phát triển du lịch sẽ được xây dựng với định hướng theo từng giai đoạn: đến 2025, 2030 và 2050. Mục tiêu dự kiến đến năm 2025 sẽ phát triển du lịch Bà Rịa- Vũng Tàu thành một trong bốn trụ cột kinh tế: xây dựng hình ảnh điểm đến, định vị thương hiệu du lịch tỉnh theo hướng nâng cao chất lượng trên bản đồ du lịch trong nước và quốc tế; hình thành sản phẩm đặc trưng, loại hình du lịch đặc thù của tỉnh; gia tăng sự hài lòng của khách du lịch, thu hút khách quay trở lại với nhiều trải nghiệm khác biệt, nâng cao thị phần tại các thị trường mục tiêu, góp phần tăng trưởng khách du lịch và thu nhập từ du lịch, góp phần thu hút đầu tư với tỷ trọng đóng góp hoạt động du lịch khoảng 6,5%-7% trong GRDP toàn tỉnh. Định hướng đến năm 2030 sẽ phát triển ngành du lịch tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu thực sự là ngành kinh tế mũi nhọn và phát triển bền vững; tiếp tục các giải pháp định vị thương hiệu du lịch cho tỉnh; tỷ trọng đóng góp hoạt động du lịch khoảng 12% của GRDP dự báo toàn tỉnh. Tầm nhìn đến năm 2050 tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu sẽ phát triển trở thành trung tâm vui chơi giải trí nghỉ dưỡng biển hàng đầu khu vực Đông Nam Á; cơ sở vật chất, hạ tầng hiện đại; nâng tổng doanh thu từ du lịch và dịch vụ liên quan, tỷ trọng đóng của hoạt động du lịch trong GRDP, thời gian lưu trú, mức chi tiêu bình quân của du khách gấp 02 lần năm 2030.

Để thực hiện các mục tiêu trên, nhiệm vụ của cơ quan soạn thảo Chiến lược phát triển du lịch phải nghiên cứu, đề xuất cụ thể các chiến lựợc then chốt như: xác định các thị trường trọng điểm, tiềm năng, các phân khúc khách hàng chính và tiềm năng cao của du lịch biển, phân tích nhu cầu của các thị trường và xác định phân khúc khách hàng; phát triển các loại hình, sản phẩm du lịch then chốt và quản trị chất lượng điểm đến; phát triển kết cấu hạ tầng, cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ du khách và các yếu tố nguồn lực khác; phát triển nguồn nhân lực; chiến lược tiếp thị, truyền thông và phát triển thương hiệu điểm đến du lịch Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu; chiến lược đầu tư phát triển du lịch hiệu quả (hợp tác công tư, kêu gọi đầu tư, định hướng môi trường đầu tư cho người dân và doanh nghiệp đầu tư kinh doanh du lịch

 

Nguồn: baria-vungtau.gov.vn

Số lượt đọc: 242

Về trang trước Về đầu trang

TIN TỨC KHÁC
  • Hồ sơ đề xuất Khu vực phát triển đô thị thị trấn Long Điền, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu giai đoạn đến năm 2030, định hướng đến 2035 (22/11/2023)
  • Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Nghiên cứu và ứng dụng mô hình Kinh tế tuần hoàn phục vụ phát triển kinh tế - xã hội bền vững huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2022 - 2025, định hướng đến nãm 2030” (20/09/2023)
  • Chương trình phát triển công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu năm 2023 (20/09/2023)
  • Chương trình hành động của UBND tỉnh về thực hiện nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng cuối năm 2023 (17/08/2023)
  • Thông qua Quy hoạch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 (29/06/2023)
  • Chương trình hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã giai đoạn 2023 - 2025 trên địa bàn tỉnh (31/05/2023)
  • Chương trình hành động của UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 (01/02/2023)
  • Chương trình hành động của UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 (01/02/2023)
  • Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển chăn nuôi giai đoạn 2022 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (29/11/2022)
  • Kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược Quốc gia về dinh dưỡng đến năm 2025 của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (14/10/2022)