Tin KHCN trong tỉnh
Hỗ trợ DN đăng ký hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo (13/06/2022)
-   +   A-   A+   In  

Sở Khoa học và Công nghệ vừa triển khai Kế hoạch số 149/KH-UBND của UBND tỉnh về việc thực hiện Nghị quyết số 06/2020/NQ-HĐND của HĐND tỉnh quy định về nội dung và mức chi từ ngân sách Nhà nước để thực hiện hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo đến năm 2025 dành cho DN khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

Theo đó, đối tượng hỗ trợ là DN khởi nghiệp có thời gian hoạt động không quá 5 năm kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký DN lần đầu, có khả năng tăng trưởng nhanh dựa trên khai thác tài sản trí tuệ, công nghệ, mô hình kinh doanh mới. Sở KH-CN sẽ tổ chức khảo sát thực tế tại tổ chức/DN về các vấn đề liên quan đến nội dung đăng ký hỗ trợ (nếu cần thiết) trong thời gian 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đơn đăng ký của DN/ tổ chức. Tổ chức/DN có thể liên hệ Văn phòng thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh BR-VT để được hướng dẫn và hoàn thiện hồ sơ đăng ký hỗ trợ.

Ngoài ra, Sở KH-CN sẽ tổ chức 6 nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2022 để hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo gồm: thông tin, tuyên truyền; nâng cao năng lực và dịch vụ cho khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; phát triển cơ sở vật chất - kỹ thuật phục vụ hoạt động khởi nghiệp; xây dựng và triển khai các chính sách hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của các ngành, các lĩnh vực trọng điểm; khảo sát hiện trạng DN khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp.

Nguồn: baobariavungtau.com.vn

Số lượt đọc: 836

Về trang trước Về đầu trang