Thông báo
Thực hiện Luật PCTH thuốc lá và hưởng ứng Ngày Thế giới không thuốc lá 31/5/2022, Tuần lễ Quốc gia không thuốc lá 25-31/5/2022 (06/06/2022)
-   +   A-   A+   In  
  

Nhằm đẩy mạnh tuyên truyền tới cộng đồng tác hại của thuốc lá đối với sức khỏe, môi trường, Tổ chức Y tế thế giới chọn thông điệp “Thuốc lá – mối đe dọa tới môi trường của chúng ta” làm chủ đề Ngày Thế giới không khói thuốc lá 31/5/2022. Thông qua chủ đề này, Tổ chức Y tế thế giới kêu gọi các quốc gia thúc đẩy các hoạt động nâng cao nhận thức của cộng đồng về tác hại của sử dụng thuốc lá tới môi trường, không hút thuốc lá để hạn chế việc gây ô nhiễm môi trường và sức khỏe.

Thực hiện Công văn số 2421/BYT-KCB ngày 11/5/20222 của Bộ Y tế về việc thực hiện Luật Phòng chống tác hại thuốc lá và hưởng ứng Ngày Thế giới không thuốc lá 31/5/2022, Tuần lễ Quốc gia không thuốc lá 25-31/5/2022. Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị các Sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND các huyện, thị xã, thành phố cùng phối hợp và đẩy mạnh các hoạt động cụ thể.

Xem nội dung chi tiết tại đây

Nguồn: UBND tỉnh BR-VT

Số lượt đọc: 143

Về trang trước Về đầu trang