Thông báo
Tăng cường tuyên truyền thanh toán không dùng tiền mặt trên Cổng/Trang thông tin điện tử của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh (30/05/2022)
-   +   A-   A+   In  
 

Căn cứ Quyết định số 27/QĐ-UBQGCĐS ngày 15/3/2022 của Ủy ban Quốc gia về Chuyển đổi số Ban hành Kế hoạch hoạt động năm 2022; Quyết định số 588/UBND-VP ngày 22/02/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2021-2025;

Thanh toán không dùng tiền mặt là một trong những nội dung quan trọng của chuyển đổi số quốc gia nói chung và của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu nói riêng, góp phần xây dựng một xã hội số minh bạch hơn, thuận tiện và giảm thời gian, chi phí cho người dân, doanh nghiệp.

Để thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt trên địa bàn tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông đã trao đổi, làm việc trực tiếp với các đơn vị cung cấp giải pháp thanh toán bằng các hình thức: mã QR, website thanh toán, chuyển khoản qua ứng dụng ngân hàng,...

Hiện tại, Sở Thông tin và Truyền thông đang phối hợp với các địa phương, đoàn thanh niên đẩy mạnh triển khai thanh toán không dùng tiền mặt bằng mã QR và chuyển khoản qua ứng dụng ngân hàng cho các cửa hàng, dịch vụ bán lẻ trên địa bàn tỉnh.

Đối với thanh toán trực tuyến qua website, Công ty Cổ phần giải pháp thanh toán Việt Nam (VNPAY) đã xây dựng và cung cấp dịch vụ tại địa chỉ  https://www.vban.vn; theo đó website đã giới thiệu, hướng dẫn cách thức thanh toán trực tuyến, thanh toán không dùng tiền mặt rất dễ dàng, thuận lợi và nhanh chóng, cụ thể như các dịch vụ: nạp tiền điện thoại; nạp tiền sử dụng dữ liệu mạng 3G, 4G; thanh toán hóa đơn điện, nước, truyền hình cáp, mạng Internet,... chấp nhận thanh toán hầu hết các tài khoản ngân hàng hiện có trên thị trường.

Do đó, để đảm bảo cho việc triển khai, hoàn thành các chỉ tiêu chuyển đổi số trong năm 2022 của tỉnh, đặc biệt là chỉ tiêu đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt, trong đó công tác công khai, tuyên truyền trên các hệ thống thông tin là hết sức quan trọng nhằm lan tỏa đến từng cá nhân, tổ chức trên địa bàn tỉnh.

Vì vậy, Sở Thông tin và Truyền thông kính đề nghị các cơ quan, đơn vị triển khai một số nội dung sau:

- Các cấp, các ngành cần tuyên truyền sâu rộng việc thanh toán không dùng tiền mặt đến từng CBCCVC, người dân, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

- Tạo banner, chuyên mục “Thanh toán không dùng tiền mặt” trên Trang Thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị mình và liên kết tới trang https://www.vban.vn, trong đó banner, chuyên mục phải trực quan, sinh động, dễ nhìn, thu hút người xem.

- Trung tâm Công báo - Tin học thuộc Văn phòng UBND tỉnh tạo chuyên mục “Thanh toán không dùng tiền mặt” trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh để liên kết tới trang https://www.vban.vn qua đó giúp người dân, doanh nghiệp tìm hiểu, dễ dàng tiếp cận với dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt.

Sở Thông tin và Truyền thông kính đề nghị các cơ quan, đơn vị quan tâm, triển khai thực hiện.

Xem nội dung chi tiết công văn tại đây

 

 

Nguồn: Sở Thông tin và Truyền thông

Số lượt đọc: 455

Về trang trước Về đầu trang

TIN TỨC KHÁC
  • Công văn đề nghị báo cáo thực trạng an toàn tiến hành công việc bức xạ năm 2022 (28/11/2022)
  • Quyết định về việc bãi bỏ Hướng dẫn số 01/HD-SKHCN ngày 03/3/2021 của Sở Khoa học và Công nghệ triển khai Kế hoạch số 149/KH-UBND ngày 10/11/2020 của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (22/11/2022)
  • Phối hợp phổ biến giới thiệu cuộc thi làm video “1 phút xanh: Giảm nhẹ rủi ro thiên tai và thích ứng biến đổi khí hậu”. (22/11/2022)
  • Quyết định Thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành đối với các doanh nghiệp năm 2022 (18/11/2022)
  • Kết luận thanh tra Chuyên ngành về lĩnh vực an toàn bức xạ đối với các cơ sở bức xạ trong y tế năm 2022 (18/11/2022)
  • Hỗ trợ phát động truyền thông cuộc thi “Thiết kế nhãn hiệu, kiểu dáng công nghiệp cho các sản phẩm Chương trình mỗi xã một sản phẩm” tỉnh Đồng Nai 2022 - lần 2 (10/11/2022)
  • Kế hoạch Truyền thông về biển và đại dương trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2022 - 2030 (08/11/2022)
  • Triển khai việc đánh giá, công nhận sáng kiến và hiệu quả áp dụng, phạm vi ảnh hưởng của sáng kiến để phục vụ cho công tác thi đua khen thưởng (08/11/2022)
  • Kế hoạch Tổ chức Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2022 của Sở Khoa học và Công nghệ (03/11/2022)
  • Báo cáo công tác bồi thường nhà nước năm 2022 (lần 1) (03/11/2022)