Thông báo
Tuyên truyền phổ biến các hướng dẫn áp dụng các hệ thống quản lý, công cụ cải tiến năng suất chất lượng, nhất là các công cụ hỗ trợ cho sản xuất thông minh, dịch vụ thông minh vào doanh nghiệp (20/06/2022)
-   +   A-   A+   In  
 

Thực hiện Kế hoạch số 57/KH-UBND ngày 18/4/2022 của UBND tỉnh, về việc Triển khai Quyết định số 1322/QĐ-TTg ngày 31 tháng 8 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu giai đoạn 2022 – 2025; Văn bản số 601/KHCN-TĐC ngày 02/6/2022 của Sở Khoa học và Công nghệ, về việc triển khai Kế hoạch số 57/KH-UBND của UBND tỉnh về triển khai Quyết định số 1322/QĐ-TTg ngày 31/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ (lần 2). Theo đó, Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các cơ quan, đơn vị thực hiện một số nội dung sau:

Báo Bà Rịa – Vũng Tàu, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến trên kênh thông tin đại chúng của tỉnh về các hướng dẫn áp dụng các hệ thống quản lý, công cụ cải tiến năng suất chất lượng, nhất là các công cụ hỗ trợ cho sản xuất thông minh, dịch vụ thông minh vào doanh nghiệp. Thông tin về năng suất chất lượng; chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm về nâng cao năng suất chất lượng, và nội dung, mục tiêu của Kế hoạch số 57/KH-UBND ngày 18/4/2022 của UBND tỉnh.

Đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các Đài truyền thanh – truyền hình cấp huyện, đài truyền thanh cấp xã thực hiện tiếp và phát sóng các nội dung trên của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh; biên tập và phát trên hệ thống thông tin cơ sở để thông tin, tuyên truyền đến người dân trên địa bàn.

(Đính kèm Kế hoạch số 57/KH-UBND ngày 18/4/2022 của UBND tỉnh)

Xem nội dung chi tiết công văn tại đây

Nguồn: Sở Thông tin và Truyền thông

Số lượt đọc: 1920

Về trang trước Về đầu trang

TIN TỨC KHÁC
  • Triển khai, thực hiện Nghị định số 06/2024/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 08/2021/NĐ-CP ngày 28 tháng 01 năm 2021 của Chính phủ quy định về quản lý hoạt động đường thủy nội địa (05/02/2024)
  • Triển khai hưởng ứng thực hiện tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động tỉnh BR-VT năm 2024 (02/02/2024)
  • Triển khai thực hiện Nghị định số 10/2024/NĐ-CP ngày 01/02/2024 của Chính phủ (01/02/2024)
  • Kế hoạch Tổ chức Lớp bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh công nghệ năm 2024 của Sở Khoa học và Công nghệ (30/01/2024)
  • Triển khai tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Đất ngập nước Thế giới năm 2024 trên địa bàn tỉnh (26/01/2024)
  • Tiếp tục thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn PCCC đối với loại hình chung cư, nhà cao tầng, nhà ở nhiều căn hộ, cơ sở kinh doanh dịch vụ cho thuê trọ có mật độ người ở cao, các cơ sở nguy hiểm cháy, nổ trên địa bàn tỉnh (22/01/2024)
  • Trang thông tin điện tử “Phần mềm kết nối cung cầu nông lâm sản và thủy sản tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu” (20/01/2024)
  • Triển khai Quyết định số 3641/QĐ-UBND ngày 18/12/2023 của UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (15/01/2024)
  • Tổ chức thực hiện “Đề án Truyền thông tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu” năm 2024 (15/01/2024)
  • Lịch Tiếp công dân của Sở Khoa học và Công nghệ năm 2024 (03/01/2024)