Thông báo
Tuyên truyền phổ biến các hướng dẫn áp dụng các hệ thống quản lý, công cụ cải tiến năng suất chất lượng, nhất là các công cụ hỗ trợ cho sản xuất thông minh, dịch vụ thông minh vào doanh nghiệp (20/06/2022)
-   +   A-   A+   In  
 

Thực hiện Kế hoạch số 57/KH-UBND ngày 18/4/2022 của UBND tỉnh, về việc Triển khai Quyết định số 1322/QĐ-TTg ngày 31 tháng 8 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu giai đoạn 2022 – 2025; Văn bản số 601/KHCN-TĐC ngày 02/6/2022 của Sở Khoa học và Công nghệ, về việc triển khai Kế hoạch số 57/KH-UBND của UBND tỉnh về triển khai Quyết định số 1322/QĐ-TTg ngày 31/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ (lần 2). Theo đó, Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các cơ quan, đơn vị thực hiện một số nội dung sau:

Báo Bà Rịa – Vũng Tàu, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến trên kênh thông tin đại chúng của tỉnh về các hướng dẫn áp dụng các hệ thống quản lý, công cụ cải tiến năng suất chất lượng, nhất là các công cụ hỗ trợ cho sản xuất thông minh, dịch vụ thông minh vào doanh nghiệp. Thông tin về năng suất chất lượng; chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm về nâng cao năng suất chất lượng, và nội dung, mục tiêu của Kế hoạch số 57/KH-UBND ngày 18/4/2022 của UBND tỉnh.

Đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các Đài truyền thanh – truyền hình cấp huyện, đài truyền thanh cấp xã thực hiện tiếp và phát sóng các nội dung trên của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh; biên tập và phát trên hệ thống thông tin cơ sở để thông tin, tuyên truyền đến người dân trên địa bàn.

(Đính kèm Kế hoạch số 57/KH-UBND ngày 18/4/2022 của UBND tỉnh)

Xem nội dung chi tiết công văn tại đây

Nguồn: Sở Thông tin và Truyền thông

TIN TỨC KHÁC
  • Đề nghị rà soát việc thực hiện quy định đăng ký chuyển giao công nghệ (24/06/2022)
  • Tăng cường truyền thông tiêm vắc xin phòng COVID-19 (21/06/2022)
  • Triển khai Thông tư số 03/2022/TT-BKHCN ngày 20/4/2022 của Bộ Khoa học và Công nghệ (13/06/2022)
  • Báo cáo kết quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật 6 tháng đầu năm 2022 (07/06/2022)
  • Triển khai Thông tư số 13/2021/TT-BKHCN ngày 31/12/2021 của Bộ Khoa học và Công nghệ (07/06/2022)
  • Thực hiện Luật PCTH thuốc lá và hưởng ứng Ngày Thế giới không thuốc lá 31/5/2022, Tuần lễ Quốc gia không thuốc lá 25-31/5/2022 (06/06/2022)
  • Triển khai Quyết định số 569/QĐ-TTg ngày 11/5/2022 về việc ban hành chiến lược phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo (03/06/2022)
  • Kế hoạch hoạt động phổ biến giáo dục pháp luật năm 2022 của Sở Khoa học và Công nghệ (02/06/2022)
  • Tăng cường tuyên truyền thanh toán không dùng tiền mặt trên Cổng/Trang thông tin điện tử của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh (30/05/2022)
  • Kế hoạch triển khai Kế hoạch số 46/KH-UBND ngày 18 tháng 3 năm 2022 của UBND tỉnh về Triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022- 2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu (30/05/2022)