Chỉ đạo Điều hành CCHC
Quyết định số 1720/QĐ-UBND về việc Phê duyệt danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 thuộc phạm vi quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu và lộ trình thực hiện tích hợp, cung cấp trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia năm 2022 (14/06/2022)
-   +   A-   A+   In  
 

Xem nội dung chi tiết quyết định tại đây

Đính kèm phụ lục quyết định

Nguồn: UBND tỉnh BR-VT

Số lượt đọc: 1141

Về trang trước Về đầu trang