Chỉ đạo Điều hành CCHC
Tăng cường thực hiện dịch vụ công trực tuyến đối với các thủ tục hành chính nội bộ cơ quan nhà nước đã được cung cấp trên Cổng dịch vụ công tỉnh (10/06/2022)
-   +   A-   A+   In  
  

Thực hiện công văn số 5436/UBND ngày 16/5/2022 của UBND tỉnh v/v tăng cường thực hiện dịch vụ công trực tuyến đối với các thủ tục hành chính nội bộ cơ quan nhà nước đã được cung cấp trên Cổng dịch vụ công của tỉnh,

Sở Khoa học và Công nghệ triển khai như sau:

1. Tất cả các hồ sơ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ phát sinh trong nội bộ cơ quan nhà nước đã được cung ứng dịch vụ công mức độ 3,4 sẽ thực hiện theo hình thức trực tuyến thông qua Cổng dịch vụ công của tỉnh (tại địa chỉ http://dichvucong.baria-vungtau.gov.vn ); không tiếp nhận trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công của tỉnh.

2. Quy trình thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 trên Cổng dịch vụ công tỉnh thực hiện theo hướng dẫn tại địa chỉ http://dichvucong.baria-vungtau.gov.vn.

3. Sở Khoa học và Công nghệ kính đề nghị quý cơ quan, đơn vị quan tâm, phối hợp thực hiện theo quy định. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị quý cơ quan liên hệ Văn phòng Sở Khoa học và Công nghệ (Số điện thoại: 0254.3511024) để được hướng dẫn. Sở Khoa học và Công nghệ thông báo đến Quý cơ quan, đơn vị, các tổ chức, doanh nghiệp. 

 

(Đính kèm Danh mục các thủ tục hành chính cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 thuộc thẩm quyền giải quyết của SởKhoa học và Công nghệ).

Xem nội dung chi tiết công văn tại đây

Nguồn: Sở KH&CN tỉnh BR-VT

Số lượt đọc: 1192

Về trang trước Về đầu trang

TIN TỨC KHÁC
  • Triển khai Quyết định số 1169/QĐ-UBND ngày 06/5/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh (30/05/2024)
  • Thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính của Sở Khoa học và Công nghệ năm 2024 (22/04/2024)
  • Thông báo kết quả xếp hạng chỉ số CCHC năm 2023 và thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm về công tác CCHC trong năm 2024 (13/03/2024)
  • Hoạt động kiểm soát TTHC năm 2024 của Sở Khoa học và Công nghệ (18/01/2024)
  • Kế hoạch Truyền thông hỗ trợ công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2024 của Sở Khoa học và Công nghệ (12/01/2024)
  • Công khai kết quả Bộ chỉ số chỉ đạo, điều hành và đánh giá chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính (11/12/2023)
  • Phê duyệt quy trình nội bộ liên thông giải quyết thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở KH&CN tỉnh BR-VT (11/12/2023)
  • Triển khai thực hiện Quyết định số 2485/QĐ-UBND; Quyết định số 2980/QĐ-UBND và xây dựng quy trình nội bộ giải quyết TTHC (21/11/2023)
  • Công bố danh mục thủ tục hành chính thực hiện dịch vụ công trực tuyến toàn trình, danh mục thủ tục hành chính thực hiện dịch vụ công trực tuyến một phần trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu đã được công khai trên Cổng Dịch vụ công quốc gia. (09/11/2023)
  • Quyết định số 2980/QĐ-UBND về việc công bố danh mục thủ tục hành chính (TTHC) thực hiện dịch vụ công trực tuyến toàn trình, danh mục TTHC thực hiện dịch vụ công trực tuyến một phần trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC tỉnh BR-VT đã được công khai trên Cổng Dịch vụ công quốc gia (09/11/2023)