Chỉ đạo Điều hành CCHC
Tăng cường thực hiện dịch vụ công trực tuyến đối với các thủ tục hành chính nội bộ cơ quan nhà nước đã được cung cấp trên Cổng dịch vụ công tỉnh (10/06/2022)
-   +   A-   A+   In  
  

Thực hiện công văn số 5436/UBND ngày 16/5/2022 của UBND tỉnh v/v tăng cường thực hiện dịch vụ công trực tuyến đối với các thủ tục hành chính nội bộ cơ quan nhà nước đã được cung cấp trên Cổng dịch vụ công của tỉnh,

Sở Khoa học và Công nghệ triển khai như sau:

1. Tất cả các hồ sơ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ phát sinh trong nội bộ cơ quan nhà nước đã được cung ứng dịch vụ công mức độ 3,4 sẽ thực hiện theo hình thức trực tuyến thông qua Cổng dịch vụ công của tỉnh (tại địa chỉ http://dichvucong.baria-vungtau.gov.vn ); không tiếp nhận trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công của tỉnh.

2. Quy trình thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 trên Cổng dịch vụ công tỉnh thực hiện theo hướng dẫn tại địa chỉ http://dichvucong.baria-vungtau.gov.vn.

3. Sở Khoa học và Công nghệ kính đề nghị quý cơ quan, đơn vị quan tâm, phối hợp thực hiện theo quy định. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị quý cơ quan liên hệ Văn phòng Sở Khoa học và Công nghệ (Số điện thoại: 0254.3511024) để được hướng dẫn. Sở Khoa học và Công nghệ thông báo đến Quý cơ quan, đơn vị, các tổ chức, doanh nghiệp. 

 

(Đính kèm Danh mục các thủ tục hành chính cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 thuộc thẩm quyền giải quyết của SởKhoa học và Công nghệ).

Xem nội dung chi tiết công văn tại đây

Nguồn: Sở KH&CN tỉnh BR-VT

Số lượt đọc: 743

Về trang trước Về đầu trang

TIN TỨC KHÁC
  • Triển khai thực hiện Quyết định số 2485/QĐ-UBND; Quyết định số 2980/QĐ-UBND và xây dựng quy trình nội bộ giải quyết TTHC (21/11/2023)
  • Công bố danh mục thủ tục hành chính thực hiện dịch vụ công trực tuyến toàn trình, danh mục thủ tục hành chính thực hiện dịch vụ công trực tuyến một phần trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu đã được công khai trên Cổng Dịch vụ công quốc gia. (09/11/2023)
  • Quyết định số 2980/QĐ-UBND về việc công bố danh mục thủ tục hành chính (TTHC) thực hiện dịch vụ công trực tuyến toàn trình, danh mục TTHC thực hiện dịch vụ công trực tuyến một phần trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC tỉnh BR-VT đã được công khai trên Cổng Dịch vụ công quốc gia (09/11/2023)
  • Bộ chỉ số đánh giá, xếp hạng kết quả CCHC của các cơ quan hành chính thuộc UBND tỉnh; UBND cấp huyện và UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2023 (06/11/2023)
  • Quyết định 2561/QĐ-UBND về việc Công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu (16/10/2023)
  • Triển khai Quyết định về công bố danh mục thủ tục hành chính thực hiện dịch vụ công trực tuyến toàn trình và một phần đề nghị tích hợp, cung cấp trên cổng dịch vụ công quốc gia năm 2023 (lĩnh vực khoa học và công nghệ) (12/10/2023)
  • Triển khai các Quyết định phê duyệt quy trình nội bộ, quy trình nội bộ liên thông trong giải quyết TTHC mới ban hành, sửa đổi bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở KH&CN (12/10/2023)
  • Kế hoạch tổ chức khảo sát sự hài lòng của tổ chức, cá nhân đối với hoạt động giải quyết thủ tục hành chính và cung ứng dịch vụ công thuộc phạm vi trách nhiệm của Sở Khoa học và Công nghệ năm 2023 (12/10/2023)
  • Công bố Quyết định số 2485/QĐ-UBND về danh mục TTHC thực hiện DVC trực tuyến toàn trình, danh mục TTHC thực hiện DVC trực tuyến một phần thuộc phạm vi quản lý của UBND tỉnh BR-VT đề nghị tích hợp, cung cấp trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia năm 2023 (09/10/2023)
  • UBND tỉnh ủy quyền cho Sở Khoa học và Công nghệ thực hiện một số nhiệm vụ tiến hành công việc bức xạ và Chứng chỉ nhân viên bức xạ cho người phụ trách an toàn tại cơ sở X-quang chẩn đoán y tế hoạt động trên địa bàn tỉnh (05/10/2023)