Chỉ đạo Điều hành CCHC
Tăng cường thực hiện dịch vụ công trực tuyến đối với các thủ tục hành chính nội bộ cơ quan nhà nước đã được cung cấp trên Cổng dịch vụ công tỉnh (10/06/2022)
-   +   A-   A+   In  
  

Thực hiện công văn số 5436/UBND ngày 16/5/2022 của UBND tỉnh v/v tăng cường thực hiện dịch vụ công trực tuyến đối với các thủ tục hành chính nội bộ cơ quan nhà nước đã được cung cấp trên Cổng dịch vụ công của tỉnh,

Sở Khoa học và Công nghệ triển khai như sau:

1. Tất cả các hồ sơ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ phát sinh trong nội bộ cơ quan nhà nước đã được cung ứng dịch vụ công mức độ 3,4 sẽ thực hiện theo hình thức trực tuyến thông qua Cổng dịch vụ công của tỉnh (tại địa chỉ http://dichvucong.baria-vungtau.gov.vn ); không tiếp nhận trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công của tỉnh.

2. Quy trình thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 trên Cổng dịch vụ công tỉnh thực hiện theo hướng dẫn tại địa chỉ http://dichvucong.baria-vungtau.gov.vn.

3. Sở Khoa học và Công nghệ kính đề nghị quý cơ quan, đơn vị quan tâm, phối hợp thực hiện theo quy định. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị quý cơ quan liên hệ Văn phòng Sở Khoa học và Công nghệ (Số điện thoại: 0254.3511024) để được hướng dẫn. Sở Khoa học và Công nghệ thông báo đến Quý cơ quan, đơn vị, các tổ chức, doanh nghiệp. 

 

(Đính kèm Danh mục các thủ tục hành chính cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 thuộc thẩm quyền giải quyết của SởKhoa học và Công nghệ).

Xem nội dung chi tiết công văn tại đây

Nguồn: Sở KH&CN tỉnh BR-VT

TIN TỨC KHÁC
  • Triển khai thực hiện trình hồ sơ điện tử đối với các thủ tục hành chính liên thông (03/08/2022)
  • Tăng cường công tác tuyên truyền thực hiện 25 dịch vụ công thiết yếu theo Đề án 06/CP (29/07/2022)
  • Triển khai danh mục Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ và lộ trình thực hiện tích hợp, cung cấp trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia năm 2022 (06/07/2022)
  • Quyết định 1775/QĐ-SKHCN về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu (28/06/2022)
  • Quyết định 1776/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu (28/06/2022)
  • Quyết định công bố Danh mục thủ tục hành chính cắt giảm thời gian giải quyết so với quy định hiện hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (23/06/2022)
  • Quyết định số 1720/QĐ-UBND về việc Phê duyệt danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 thuộc phạm vi quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu và lộ trình thực hiện tích hợp, cung cấp trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia năm 2022 (14/06/2022)
  • Kế hoạch thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính của Sở Khoa học và Công nghệ năm 2022 (30/05/2022)
  • Quyết định v/v công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 trong hoạt động của Sở Khoa học và Công nghệ (Danh mục TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ) (11/05/2022)
  • Số hóa hồ sơ, giấy tờ, kết quả giải quyết TTHC (11/05/2022)