Chỉ đạo Điều hành CCHC
Tăng cường thực hiện dịch vụ công trực tuyến đối với các thủ tục hành chính nội bộ cơ quan nhà nước đã được cung cấp trên Cổng dịch vụ công tỉnh (10/06/2022)
-   +   A-   A+   In  
  

Thực hiện công văn số 5436/UBND ngày 16/5/2022 của UBND tỉnh v/v tăng cường thực hiện dịch vụ công trực tuyến đối với các thủ tục hành chính nội bộ cơ quan nhà nước đã được cung cấp trên Cổng dịch vụ công của tỉnh,

Sở Khoa học và Công nghệ triển khai như sau:

1. Tất cả các hồ sơ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ phát sinh trong nội bộ cơ quan nhà nước đã được cung ứng dịch vụ công mức độ 3,4 sẽ thực hiện theo hình thức trực tuyến thông qua Cổng dịch vụ công của tỉnh (tại địa chỉ http://dichvucong.baria-vungtau.gov.vn ); không tiếp nhận trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công của tỉnh.

2. Quy trình thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 trên Cổng dịch vụ công tỉnh thực hiện theo hướng dẫn tại địa chỉ http://dichvucong.baria-vungtau.gov.vn.

3. Sở Khoa học và Công nghệ kính đề nghị quý cơ quan, đơn vị quan tâm, phối hợp thực hiện theo quy định. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị quý cơ quan liên hệ Văn phòng Sở Khoa học và Công nghệ (Số điện thoại: 0254.3511024) để được hướng dẫn. Sở Khoa học và Công nghệ thông báo đến Quý cơ quan, đơn vị, các tổ chức, doanh nghiệp. 

 

(Đính kèm Danh mục các thủ tục hành chính cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 thuộc thẩm quyền giải quyết của SởKhoa học và Công nghệ).

Xem nội dung chi tiết công văn tại đây

Nguồn: Sở KH&CN tỉnh BR-VT

Số lượt đọc: 270

Về trang trước Về đầu trang

TIN TỨC KHÁC
  • Thông báo kết quả xếp hạng chỉ số CCHC năm 2021 và chỉ đạo khắc phục trong năm 2022 (21/11/2022)
  • Triển khai thực hiện Quyết định số 3018/QĐ-UBND ngày 28/9/2022 của UBND tỉnh về việc phê duyệt danh mục thủ tục hành chính đủ điều kiện đã được cung cấp dịch vụ công trực tuyến thuộc thẩm quyền của cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh BR-VT (18/10/2022)
  • Triển khai vận hành Hệ thống thông tin Giải quyết thủ tục hành chính tỉnh (17/10/2022)
  • Kế hoạch triển khai xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2022 (07/10/2022)
  • Kế hoạch Tổ chức khảo sát ý kiến tổ chức, cá nhân đối với hoạt động giải quyết thủ tục hành chính và cung cấp dịch vụ hành chính công thuộc phạm vi trách nhiệm của Sở Khoa học và Công nghệ năm 2022 (30/09/2022)
  • Quyết định phê duyệt danh mục thủ tục hành chính đủ điều kiện đã được cung cấp dịch vụ công trực tuyến thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh BR-VT (28/09/2022)
  • Quyết định về việc giao chỉ tiêu thực hiện dịch vụ công trực tuyến cho các cơ quan hành chính cấp tỉnh, UBND cấp huyện, cấp xã năm 2022 (19/08/2022)
  • Triển khai thực hiện trình hồ sơ điện tử đối với các thủ tục hành chính liên thông (03/08/2022)
  • Tăng cường công tác tuyên truyền thực hiện 25 dịch vụ công thiết yếu theo Đề án 06/CP (29/07/2022)
  • Triển khai danh mục Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ và lộ trình thực hiện tích hợp, cung cấp trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia năm 2022 (Quyết định số 1720/QĐ-UBND ngày 14/6/2022) (06/07/2022)