Thông tin chỉ đạo điều hành
Kế hoạch truyền thông hỗ trợ đưa hộ sản xuất nông nghiệp lên sàn thương mại điện tử, thúc đẩy phát triển kinh tế số nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh năm 2022 (06/06/2022)
-   +   A-   A+   In  
 

Ngày 30/3/2022, Sở Thông tin và Truyền thông đã ban hành Kế hoạch số 25/KH-STTTT về truyền thông hỗ trợ đưa hộ sản xuất nông nghiệp lên sàn thương mại điện tử, thúc đẩy phát triển kinh tế số nông nghiệp, nông thôn  trên địa bàn tỉnh năm 2022.

 

Xem nội dung chi tiết tại đây

Nguồn: Sở Thông tin và Truyền thông

Số lượt đọc: 264

Về trang trước Về đầu trang