Tin KHCN trong tỉnh
Trao đổi về nội dung đề xuất hợp tác các nhiệm vụ KH&CN (03/06/2022)
-   +   A-   A+   In  

Ngày 27/5/2022, Sở Khoa học và Công nghệ đã tổ chức buổi trao đổi về một số nội dung đề xuất hợp tác các nhiệm vụ KH&CN trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Tham dự, có ông Nguyễn Công Danh – Giám Đốc Sở KH&CN, cùng đại diện là lãnh đạo các Sở, ban, ngành, địa phương, các Hội, Hiệp hội trong tỉnh.

Buổi họp nhằm triển khai thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 4045/UBND-VP ngày 07/04/2022 về việc đặt hàng, đề xuất các nhiệm vụ khoa học và công nghệ và đẩy mạnh việc ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ; Biên bản thỏa thuận hợp tác giữa UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu và Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2022 – 2025; Quyết định số 1166/QĐ-UBND ngày 12/04/2022 về việc thành lập tổ công tác của UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu thực hiện nội dung thỏa thuận hợp tác với Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh hợp tác trong nghiên cứu và ứng dụng mô hình Kinh tế tuần hoàn tại huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

 

Tại buổi họp, đại diện các sở, ban, ngành, địa phương, các Hội, Hiệp hội đã tích cực trao đổi những ý kiến, đề xuất về nội dung hợp tác nhiệm vụ KH&CN theo nhu cầu thực tế của đơn vị. Sở KH&CN cũng đề nghị các sở, ngành, địa phương, các Hội, Hiệp hội có phiếu đề xuất cụ thể về các nội dung hợp tác gắn với nhu cầu chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển của ngành, địa phương theo hướng mục tiêu phát triển 04 trụ cột kinh tế của tỉnh (nông nghiệp, cảng biển, du lịch, nông nghiệp ứng dụng cao) và nâng cao chất lượng đời sống người dân, ứng dụng mô hình Kinh tế tuần hoàn phục vụ phát triển kinh tế - xã hội bền vững tỉnh BR-VT gửi về cho Sở trước ngày 06/06/2022. Để từ đó, Sở KH&CN tổng hợp các đề xuất đặt hàng báo cáo UBND tỉnh triển khai các nội dung hợp tác với các Viện, Trường./.

 

Nguồn: Nguyễn Tuyết

Số lượt đọc: 3122

Về trang trước Về đầu trang