Thông báo
Kết luận Chuyên ngành về lĩnh vực an toàn bức xạ đối với các cơ sở bức xạ trong Công nghiệp năm 2022 (30/05/2022)
-   +   A-   A+   In  
 

Xem nội dung chi tiết tại đây

Nguồn: Sở KH&CN tỉnh BR-VT

Số lượt đọc: 2184

Về trang trước Về đầu trang

TIN TỨC KHÁC
  • Quyết định ban hành quy trình xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng NSNN trên địa bàn tỉnh BRVT (05/04/2017)
  • Quyết định ban hành quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng NSNN của tỉnh BRVT (05/04/2017)
  • Quyết định ban hành quy định, kiểm tra, đánh giá, điều chỉnh và chấm dứt hợp đồng trong quá trình thực hiên nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng NSNN của tỉnh BRVT (05/04/2017)
  • Quyết định ban hành quy định đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng NSNN của tỉnh BRVT (05/04/2017)
  • Thông tin tuyển sinh hệ chính quy năm 2017 của Trường ĐH Nội vụ Hà Nội (31/03/2017)
  • Triển khai công tác tuyên truyền Cuộc thi ý tưởng Khoa học tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu lần thứ II năm 2016 - 2017 (15/03/2017)
  • Chỉ thị về việc tuyên truyền, phổ biến và triển khai thi hành Luật Thống kê năm 2015 và các Nghị định của Chính phủ trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (13/03/2017)
  • Kế hoạch phòng chống tác hại của thuốc lá tại Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (09/03/2017)
  • Thông báo về việc đề xuất đặt hàng dự án thuộc Chương trình Nông thôn miền núi bắt đầu thực hiện từ năm 2018 (09/03/2017)
  • Thông báo về việc phối hợp ban hành, sử dụng Ngân hàng dữ liệu tên đường tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (27/02/2017)