Thông báo
Kết luận Chuyên ngành về lĩnh vực an toàn bức xạ đối với các cơ sở bức xạ trong Công nghiệp năm 2022 (30/05/2022)
-   +   A-   A+   In  
 

Xem nội dung chi tiết tại đây

Nguồn: Sở KH&CN tỉnh BR-VT

Số lượt đọc: 363

Về trang trước Về đầu trang

TIN TỨC KHÁC
  • Thông báo về việc triển khai Thông tư số 12/2016/TT-BTTTT ngày 05/5/2016 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông. (31/05/2016)
  • Thông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện các dự án thuộc Đề án “Xây dựng, phát triển và quảng bá thương hiệu đối với với các sản phẩm, hàng hóa đặc sản của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu giai đoạn 2014-2020” (30/05/2016)
  • Danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự xét tuyển viên chức năm 2016 của Trung tâm Ứng dụng tiến bộ KH&CN (30/05/2016)
  • Thông báo về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng ngày Môi trường Thế giới 05/6/2016. (23/05/2016)
  • Triển khai công tác tuyên truyền về Quyền của Phụ nữ trong lĩnh vực Chính trị hướng tới Bầu cử Quốc hội khóa XIV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 -2021 (20/05/2016)
  • Kế hoạch về việc tổ chức Ngày khoa học và công nghệ Việt Nam 18/5 năm 2016 (16/05/2016)
  • Thông báo về việc triển khai hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường năm 2016 (16/05/2016)
  • Thông báo về việc vận hành thử nghiệm Sàn giao dịch công nghệ trực tuyến tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (13/05/2016)
  • Cung cấp bổ sung dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 (09/05/2016)
  • Quyết định về việc phê duyệt Danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ đôi với các đề tài nghiên cứu, dự án sản xuất thử nghiệm năm 2016 của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (06/05/2016)