Thông tin chỉ đạo điều hành
UBND tỉnh ban hành Kế hoạch hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2022 (13/01/2022)
-   +   A-   A+   In  
Để tiếp tục thực hiện các Nghị định của Chính phủ về công tác kiểm soát thủ tục hành chính, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vừa có Quyết định ban hành Kế hoạch hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2022.

Theo đó, mục đích của kế hoạch nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả công tác kiểm soát thủ tục hành chính, cải cách thủ tục hành chính; thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử (sau đây gọi chung là công tác kiểm soát thủ tục hành chính) trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, góp phần đẩy mạnh công tác cải cách hành chính của tỉnh; thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật về công tác ban hành văn bản quy phạm pháp luật có quy định thủ tục hành chính. Chấm dứt tình trạng tham mưu cơ quan có thẩm quyền trên địa bàn tỉnh ban hành văn bản quy phạm pháp luật có quy định thủ tục hành chính mà Luật không giao; thực hiện tốt nguyên tắc kiểm soát thủ tục hành chính; cải thiện môi trường kinh doanh; đẩy mạnh việc thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử; phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí; góp phần nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh của tỉnh; phát huy quyền giám sát của cá nhân, tổ chức; nâng cao trách nhiệm của cơ quan giải quyết thủ tục hành chính; tiếp nhận và xử lý nghiêm túc, triệt để các phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức; đảm bảo tính minh bạch, khách quan, công bằng, kịp thời, chính xác trong giải quyết thủ tục hành chính.

Kế hoạch đề ra một số nội dung trọng tâm, cụ thể: (1) xây dựng các văn bản về kiểm soát thủ tục hành chính; (2) tập huấn và hướng dẫn nghiệp vụ; kiện toàn hệ thống cán bộ đầu mối kiểm soát thủ tục hành chính; (3) rà soát các quy định, thủ tục hành chính, đề xuất sáng kiến; (4) xây dựng văn bản quy phạm pháp luật có quy định thủ tục hành chính; (5) công bố, công khai, xây dựng quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính; (6) xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính; (7) kiểm tra việc thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính; (8) đẩy mạnh việc huy động cá nhân, tổ chức tham gia công tác kiểm soát thủ tục hành chính; (9) thông tin, tuyên truyền công tác kiểm soát thủ tục hành chính.

Để triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung trên, Kế hoạch đề ra 3 giải pháp đó là, (i) Cấp ủy các cấp tăng cường sự lãnh đạo đối với công tác kiểm soát thủ tục hành chính; chú trọng công tác bồi dưỡng kỹ năng giao tiếp của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trực tiếp làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả khi giao tiếp với người dân và doanh nghiệp; nâng cao tinh thần trách nhiệm, ý thức chấp hành kỷ luật, kỷ cương; tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát thủ tục hành chính; (ii) Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu trong việc trực tiếp chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính của đơn vị; (iii) Đẩy mạnh việc tuyên truyền công tác kiểm soát thủ tục hành chính thông qua các cơ quan: Báo Bà Rịa-Vũng Tàu, Đài Phát thanh, Truyền hình tỉnh, các Đài Phát thanh ở địa phương, trên các Trang thông tin điện tử, v.v…

Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các Sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố bám sát kế hoạch chung của tỉnh để xây dựng kế hoạch triển khai, tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính năm 2022 của ngành, địa phương mình. Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh được giao chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; Ủy ban nhân các xã, phường, thị trấn; các cơ quan, đơn vị có liên quan đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện tốt Kế hoạch này; tổng hợp những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện, kịp thời báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, chỉ đạo./.

(Nguồn: Quyết định 5138/QĐ-UBND)

Nguồn: baria-vungtau.gov.vn

Số lượt đọc: 811

Về trang trước Về đầu trang

TIN TỨC KHÁC
  • Triển khai chính sách hỗ trợ đăng ký bảo hộ đối với sáng chế, kiểu dáng công nghiệp và nhãn hiệu; đăng ký bảo hộ, công nhận giống cây trồng mới trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (15/03/2024)
  • Ban hành Kế hoạch thực hiện Quyết định số 1217/QĐ-TTg ngày 20/10/2023 của Thủ tướng Chính phủ về triển khai thi hành Luật Phòng thủ dân sự (11/12/2023)
  • Thông báo thời gian xử phạt hành chính thông qua ghi nhận của hệ thống giao thông, thông minh giám sát tự động bằng camera trên tuyến Quốc lộ 55,56 (09/11/2023)
  • Kế hoạch Truyền thông nâng cao Chỉ số Quản trị môi trường trong Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) (01/11/2023)
  • Lãnh đạo, chỉ đạo về Đại hội Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam các cấp nhiệm kỳ 2024 - 2029 (26/10/2023)
  • Kế hoạch tổ chức Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2023 trên địa bàn tỉnh (23/10/2023)
  • Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (17/10/2023)
  • Triển khai hoạt động tuyên truyền thành tựu bảo đảm quyền con người nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Nhân quyền thế giới (10/12/1948 - 10/12/2023) (06/10/2023)
  • Kế hoạch Tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2023 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu (03/10/2023)
  • Kế hoạch Triển khai thực hiện công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2024 (03/10/2023)