Thông tin chỉ đạo điều hành
Kế hoạch hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2022 (13/04/2022)
-   +   A-   A+   In  
Nhằm triển khai các hoạt động hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh theo Quyết định số 1313/QĐ-UBND ngày 18/5/2021 của UBND tỉnh trong năm 2022, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2022.

Theo đó, mục tiêu nhằm tiếp tục phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp và hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu theo chiều sâu, thúc đẩy hình thành và phát triển các tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp trên địa bàn tỉnh; đẩy mạnh triển khai các chính sách, đề án, kế hoạch hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tại tỉnh, trong đó hỗ trợ ít nhất 50 dự án, ý tưởng khởi nghiệp, doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh.

Kế hoạch đề ra 6 nội dung, nhiệm vụ cụ thể, (1) Thông tin, tuyên truyền và các hoạt động thúc đẩy phong trào khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; (2) Phát triển hoạt động đào tạo, nâng cao năng lực và dịch vụ cho khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; (3) Phát triển cơ sở vật chất - kỹ thuật phục vụ hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; (4) Xây dựng và triển khai các chính sách hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; (5) Xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của các ngành, lĩnh vực trọng điểm; (6) Khảo sát hiện trạng doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp

Để triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ trên, UBND tỉnh giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch; tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh về kết quả thực hiện Kế hoạch.

Các sở, ngành, tổ chức chính trị - xã hội và đơn vị sự nghiệp công lập chủ động thực hiện lồng ghép với các nội dung nhiệm vụ Chương trình, Kế hoạch hàng năm của cơ quan, đơn vị.

(Nguồn: Kế hoạch số 52/KH-UBND)

Nguồn: baria-vungtau.gov.vn

Số lượt đọc: 306

Về trang trước Về đầu trang

TIN TỨC KHÁC
  • Triển khai thực hiện Quyết định số 09/2023/QĐ-UBND ngày 03/3/2023 của UBND tỉnh (23/03/2023)
  • Quyết định Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến trong cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân về nội dung của Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn” trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2023 (03/03/2023)
  • Triển khai thực hiện Nghị định 104/2022/NĐ-CP của Chính phủ (19/01/2023)
  • Tăng cường truyền thông phòng chống dịch bệnh Tết Nguyên Đán 2023 (13/01/2023)
  • Triển khai các văn bản quy định liên quan đến Quỹ phát triển KH&CN của doanh nghiệp (21/12/2022)
  • Kế hoạch triển khai Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2022 trên địa bàn tỉnh (08/12/2022)
  • Kế hoạch triển khai Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2022 trên địa bàn tỉnh (08/12/2022)
  • Kế hoạch hành động thực hiện Quyết định số 985/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Chương trình Quốc gia phát triển nuôi trồng thủy sản giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (06/12/2022)
  • Kế hoạch ứng phó thảm họa cháy rừng trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu (05/12/2022)
  • Tăng cường công tác phòng, chống bệnh sốt xuất huyết (05/12/2022)