Tin KHCN trong tỉnh
Hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo (15/05/2022)
-   +   A-   A+   In  
UBND tỉnh vừa ban hành kế hoạch số 52/KH-UBND về việc hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh năm 2022.

Theo đó, trong năm 2022, tỉnh tổ chức 6 nhiệm vụ trọng tâm để hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo gồm: thông tin, tuyên truyền; nâng cao năng lực và dịch vụ cho khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; phát triển cơ sở vật chất - kỹ thuật phục vụ hoạt động khởi nghiệp; xây dựng và triển khai các chính sách hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của các ngành, các lĩnh vực trọng điểm; khảo sát hiện trạng DN khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp.

Với mục tiêu tiếp tục phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp và hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh theo chiều sâu; thúc đẩy hình thành và phát triển các tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp trên địa bàn tỉnh; đẩy mạnh triển khai các chính sách, đề án, kế hoạch hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tại tỉnh. Trong đó, năm 2022 phải hỗ trợ được ít nhất 50 dự án, ý tưởng khởi nghiệp, DN khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

 

Nguồn: baobariavungtau.com.vn

Số lượt đọc: 648

Về trang trước Về đầu trang