Thông tin chỉ đạo điều hành
Kế hoạch tổ chức “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” năm 2022 (12/05/2022)
-   +   A-   A+   In  

Nhằm nâng cao tinh thần cảnh giác cách mạng của tầng lớp Nhân dân trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch tổ chức “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” năm 2022.

Theo đó, mục đích nhằm tổ chức các hoạt động thiết thực hưởng ứng “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ)” ở các phường, xã, thị trấn, khu dân cư, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục, khơi dậy lòng yêu nước của các tầng lớp Nhân dân, phát huy vai trò trách nhiệm của các cấp, các ngành, các tổ chức chính trị - xã hội, tạo nên sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh trật tự (ANTT); thông qua các hoạt động hưởng ứng “Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ”, tiếp tục tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật trong Nhân dân, nâng cao tinh thần cảnh giác cách mạng của tầng lớp Nhân dân, đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, đấu tranh làm thất bại âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch và bọn tội phạm, bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia (ANQG), trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn.

Để “Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ” được đảm bảo thiết thực, hiệu quả; UBND tỉnh đề nghị các đơn vị, địa phương tùy theo điều kiện cụ thể của từng đơn vị để tổ chức cho phù hợp. Trong đó, cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, các hoạt động tình nghĩa, tình thương; khẳng định vai trò, vị trí, tầm quan trọng của phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; đánh giá tình hình, kết quả phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong thời gian qua (trọng tâm là 8 tháng đầu năm 2022); rút ra những bài học kinh nghiệm, đề ra phương hướng, nhiệm vụ công tác xây dựng phong trào trong thời gian tiếp theo.

Nội dung của Ngày hội cần gắn kết công tác vận động Nhân dân tham gia bảo vệ ANTT và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ với các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước như: Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh 2/9 và Ngày truyền thống lực lượng Công an nhân dân Việt Nam (19/8); biểu dương, khen thưởng, cổ vũ, động viên các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.

Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2022 tổ chức từ ngày 14/8 đến ngày 19/8.

Công an tỉnh được giao chủ trì, phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh triển khai, chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các nội dung của kế hoạch này; tổng hợp báo cáo kết quả tổ chức Ngày hội theo quy định.

Khẩu hiệu tuyên truyền:

- Bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa là sự nghiệp của toàn dân;

- Công dân có nghĩa vụ tuân theo Hiếp pháp và pháp luật; tham gia bảo vệ an ninh Quốc gia, trật tự, an toàn xã hội và chấp hành những quy tắc sinh hoạt cộng đồng;

- Tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc là trách nhiệm và quyền lợi của toàn dân;

- Nhiệt liệt chào mừng 77 năm ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam và 17 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ;

- Phát huy tinh thần yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng, bảo vệ vững chắc an ninh, trật tự của Tổ quốc.

Ngoài ra các đơn vị, địa phương có thể đề ra các khẩu hiệu khác về bảo vệ an ninh, trật tự phù hợp vơi chủ đề Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ.

(Nguồn: Kế hoạch 77/KH-UBND)

Nguồn: baria-vungtau.gov.vn

Số lượt đọc: 1173

Về trang trước Về đầu trang

TIN TỨC KHÁC
  • Thực hiện Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam năm 2024 (02/07/2024)
  • Triển khai chính sách hỗ trợ đăng ký bảo hộ đối với sáng chế, kiểu dáng công nghiệp và nhãn hiệu; đăng ký bảo hộ, công nhận giống cây trồng mới trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (15/03/2024)
  • Ban hành Kế hoạch thực hiện Quyết định số 1217/QĐ-TTg ngày 20/10/2023 của Thủ tướng Chính phủ về triển khai thi hành Luật Phòng thủ dân sự (11/12/2023)
  • Thông báo thời gian xử phạt hành chính thông qua ghi nhận của hệ thống giao thông, thông minh giám sát tự động bằng camera trên tuyến Quốc lộ 55,56 (09/11/2023)
  • Kế hoạch Truyền thông nâng cao Chỉ số Quản trị môi trường trong Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) (01/11/2023)
  • Lãnh đạo, chỉ đạo về Đại hội Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam các cấp nhiệm kỳ 2024 - 2029 (26/10/2023)
  • Kế hoạch tổ chức Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2023 trên địa bàn tỉnh (23/10/2023)
  • Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (17/10/2023)
  • Triển khai hoạt động tuyên truyền thành tựu bảo đảm quyền con người nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Nhân quyền thế giới (10/12/1948 - 10/12/2023) (06/10/2023)
  • Kế hoạch Tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2023 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu (03/10/2023)