Thông tin chỉ đạo điều hành
Triển khai sử dụng ứng dụng i-Speed đánh giá chất lượng dịch vụ truy nhập internet (06/05/2022)
-   +   A-   A+   In  
 

Ngày 27/04/2022, Sở Khoa học và Công nghệ nhận được công văn số 603/STTTT-VTCNTT của Sở Thông tin và Truyền thông về việc thông tin, tuyên truyền sử dụng ứng dụng i-Speed đánh giá chất lượng dịch vụ truy nhập internet,

Sở Khoa học và Công nghệ có ý kiến chỉ đạo như sau:

Thủ trưởng các phòng, đơn vị trực thuộc phổ biến đến các công chức, viên chức, nhân viên, người lao động và người thân có sử dụng điện thoại thông minh, máy vi tính, máy tính bảng cài đặt và sử dụng thường xuyên ứng dụng i-Speed để đánh giá chất lượng dịch vụ truy nhập internet của các doanh nghiệp viễn thông đang cung cấp trên địa bàn tỉnh.

- Hướng dẫn tải, cài đặt ứng dụng i-Speed tại địa chỉ https://speedtest.vn/tai-ve (miễn cước data khi sử dụng).

- Tài liệu thông tin, tuyên truyền được đăng tải trên website tại địa chỉ https://speedtest.vn/tai-lieu

 

 

Nguồn: Sở KH&CN tỉnh BR-VT

Số lượt đọc: 137

Về trang trước Về đầu trang

TIN TỨC KHÁC
  • Kế hoạch truyền thông hỗ trợ đưa hộ sản xuất nông nghiệp lên sàn thương mại điện tử, thúc đẩy phát triển kinh tế số nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh năm 2022 (06/06/2022)
  • Triển khai thực hiện Đề án “Nâng cao nhận thức, phổ cập kỹ năng và phát triển nguồn nhân lực chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh (23/05/2022)
  • Chương trình phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2022-2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (23/05/2022)
  • Triển khai, áp dụng, quản lý hệ thống truy xuất nguồn gốc trên địa bàn tỉnh năm 2022 (20/05/2022)
  • Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 05 tháng 6, Tháng hành động vì môi trường năm 2022 trên địa bàn tỉnh (20/05/2022)
  • Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Quốc tế đa dạng sinh học năm 2022 trên địa bàn tỉnh (19/05/2022)
  • Tăng cường thực hiện dịch vụ công trực tuyến đối với các thủ tục hành chính nội bộ cơ quan nhà nước đã được cung cấp trên Cổng dịch vụ công tỉnh (16/05/2022)
  • Thúc đẩy phát triển tài khoản giao dịch cho người dân từ 15 tuổi trở lên trên địa bàn tỉnh (13/05/2022)
  • Kế hoạch tổ chức “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” năm 2022 (12/05/2022)
  • UBND tỉnh chỉ đạo triển khai Tổ công nghệ số cộng đồng tại các địa phương trên địa bàn tỉnh (12/05/2022)