Thông báo
Triển khai Kế hoạch số 57/KH-UBND về triển khai Quyết định số 1322/QĐ-TTg ngày 31/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn tỉnh BR-VT giai đoạn 2022-2025 (28/04/2022)
-   +   A-   A+   In  
 

Ngày 18/4/2022, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 57/KH-UBND về triển khai Quyết định số 1322/QĐ-TTg ngày 31/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu giai đoạn 2022 – 2025, trong đó UBND tỉnh giao Sở Khoa học và Công nghệ là cơ quan đầu mối, tham mưu giúp UBND tỉnh tổ chức thực hiện Kế hoạch trên địa bàn tỉnh.

 

Căn cứ Mục IV, Kế hoạch số 57/KH-UBND, Sở Khoa học và Công nghệ đề nghị Quý cơ quan, đơn vị:

 

a) Trong giai đoạn 2022-2025, căn cứ nhiệm vụ được giao theo Kế hoạch và hướng dẫn của các Bộ, ngành liên quan, triển khai thực hiện các nhiệm vụ lồng ghép với các chương trình, kế hoạch, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, phù hợp với định hướng phát triển sản phẩm, hàng hóa chủ lực của tỉnh; Hàng năm, lập dự toán ngân sách thực hiện kế hoạch, tổng hợp chung vào dự toán ngân sách của ngành, gửi Sở Tài chính tổng hợp, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

 

Định kỳ hàng năm trước ngày 10 tháng 12 hoặc đột xuất khi có yêu cầu, báo cáo tình hình thực hiện gửi Sở Khoa học và Công nghệ tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh, Bộ Khoa học và Công nghệ.

 

b) Đối với các nhiệm vụ thực hiện trong năm 2022 theo Kế hoạch, đề nghị Quý cơ quan, đơn vị chủ động tăng cường triển khai lồng ghép với các nhiệm phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 của đơn vị và gửi nội dung thực hiện về Sở Khoa học và Công nghệ để tổng hợp trình UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện năm 2022 của tỉnh. Thời gian gửi văn bản thực hiện trước ngày 06/5/2022.

 

Sở Khoa học và Công nghệ kính đề nghị cơ quan, đơn vị quan tâm phối hợp, triển khai thực hiện./.

 

(Kèm theo Kế hoạch số 57/KH-UBND ngày 18/4/2022 của UBND tỉnh)

 

Xem nội dung chi tiết công văn tại đây

 

Nguồn: Sở KH&CN tỉnh BR-VT

Số lượt đọc: 236

Về trang trước Về đầu trang

TIN TỨC KHÁC
  • Triển khai Nghị định số 126/2021/NĐ-CP của Chính phủ (18/01/2022)
  • Kế hoạch triển khai thực hiện Chiến lược Sở hữu trí tuệ đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (14/01/2022)
  • Kế hoạch số 210/KH-UBND về Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bồi thường của Nhà nước năm 2022 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (06/01/2022)
  • Thông báo về lịch tiếp công dân tại Sở Khoa học và Công nghệ năm 2022 (30/12/2021)
  • Thư mời tham dự Hội nghị triển khai Kế hoạch hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu giai đoạn 2021 – 2025 và Tọa đàm về truyền thông, marketing cho doanh nghiệp, dự án khởi nghiệp (22/12/2021)
  • Khảo sát, đánh giá hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu năm 2021 (16/12/2021)
  • Thông báo về thực hiện biện pháp phòng chống dịch Covid-19 khi tham dự Vòng Chung kết Cuộc thi đổi mới sáng tạo ngành khai thác và chế biến hải sản tỉnh BR-VT năm 2021 (16/12/2021)
  • Báo cáo thực trạng an toàn tiến hành công việc bức xạ năm 2021 (11/12/2021)
  • Triển khai chính sách hỗ trợ cho vay người sử dụng lao động để trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất cho người lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 (08/12/2021)
  • Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (03/12/2021)