Đăng ký Đề tài-Dự án
Thông báo đề xuất đặt hàng dự án thuộc “Chương trình hỗ trợ ứng dụng, chuyển giao tiến bộ KH&CN thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nông thôn, miền núi, vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2016 – 2025” thực hiện từ năm 2023 (30/04/2022)
-   +   A-   A+   In  

Ngày 20 tháng 4 năm 2022, Bộ KH&CN đã phát hành văn bản số 845/BKHCN-ĐP về việc đề xuất đặt hàng dự án thuộc Chương trình Nông thôn miền núi bắt đầu thực hiện từ năm 2023. Sở Khoa học và Công nghệ thông báo đến các sở, ban, ngành, địa phương trong tỉnh, các trường đại học và cao đẳng, các viện và trung tâm nghiên cứu cùng các tổ chức và cá nhân tham gia xây dựng đề xuất nhiệm vụ về các dự án thuộc Chương trình Nông thôn miền núi thực hiện năm 2023 như sau:

 

1. Đề xuất dự án phải đảm bảo tính khả thi, khả năng nhân rộng mô hình, sản phẩm ứng dụng cụ thể trên địa bàn. Đặc biệt, các dự án gắn với sản phẩm chủ lực, sản phẩm quốc gia, sản phẩm có lợi thế tiềm năng và ưu tiên phát triển ở địa phương, sản phẩm OCOP …;

 

2. Hồ sơ đề xuất đặt hàng dự án thuộc Chương trình Nông thôn miền núi thực hiện 2023 theo hướng dẫn tại Công văn số 845/BKHCN-ĐP ngày 20/4/2022 (gửi kèm). Bộ Hồ sơ đóng thành quyển, số lượng 10 quyển.

 

3. Thời gian, địa chỉ nhận Hồ sơ của dự án Thời gian nhận Hồ sơ: trước ngày 30/4/2022. Hồ sơ dự án gửi về địa chỉ:

 

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, Khu Trung tâm Hành chính - Chính trị tỉnh, số 198 đường Bạch Đằng phường Phước Trung, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

 

Mọi chi tiết, xin liên hệ Phòng Quản lý khoa học (Điện thoại: 02543.513.024) để được hướng dẫn cụ thể. Rất mong nhận được sự hợp tác của quý cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh./.

 

(Đính kèm văn bản số 845/BKHCN-ĐP ngày 20/4/2022 của Bộ KH&CN về việc đề xuất đặt hàng dự án thuộc Chương trình Nông thôn miền núi bắt đầu thực hiện từ năm 2023)

 

Xem nội dung chi tiết tại đây

Nguồn: Sở KH&CN tỉnh BR-VT

Số lượt đọc: 1159

Về trang trước Về đầu trang