Đăng ký Đề tài-Dự án
Thông báo đề xuất đặt hàng dự án thuộc “Chương trình hỗ trợ ứng dụng, chuyển giao tiến bộ KH&CN thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nông thôn, miền núi, vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2016 – 2025” thực hiện từ năm 2023 (30/04/2022)
-   +   A-   A+   In  

Ngày 20 tháng 4 năm 2022, Bộ KH&CN đã phát hành văn bản số 845/BKHCN-ĐP về việc đề xuất đặt hàng dự án thuộc Chương trình Nông thôn miền núi bắt đầu thực hiện từ năm 2023. Sở Khoa học và Công nghệ thông báo đến các sở, ban, ngành, địa phương trong tỉnh, các trường đại học và cao đẳng, các viện và trung tâm nghiên cứu cùng các tổ chức và cá nhân tham gia xây dựng đề xuất nhiệm vụ về các dự án thuộc Chương trình Nông thôn miền núi thực hiện năm 2023 như sau:

 

1. Đề xuất dự án phải đảm bảo tính khả thi, khả năng nhân rộng mô hình, sản phẩm ứng dụng cụ thể trên địa bàn. Đặc biệt, các dự án gắn với sản phẩm chủ lực, sản phẩm quốc gia, sản phẩm có lợi thế tiềm năng và ưu tiên phát triển ở địa phương, sản phẩm OCOP …;

 

2. Hồ sơ đề xuất đặt hàng dự án thuộc Chương trình Nông thôn miền núi thực hiện 2023 theo hướng dẫn tại Công văn số 845/BKHCN-ĐP ngày 20/4/2022 (gửi kèm). Bộ Hồ sơ đóng thành quyển, số lượng 10 quyển.

 

3. Thời gian, địa chỉ nhận Hồ sơ của dự án Thời gian nhận Hồ sơ: trước ngày 30/4/2022. Hồ sơ dự án gửi về địa chỉ:

 

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, Khu Trung tâm Hành chính - Chính trị tỉnh, số 198 đường Bạch Đằng phường Phước Trung, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

 

Mọi chi tiết, xin liên hệ Phòng Quản lý khoa học (Điện thoại: 02543.513.024) để được hướng dẫn cụ thể. Rất mong nhận được sự hợp tác của quý cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh./.

 

(Đính kèm văn bản số 845/BKHCN-ĐP ngày 20/4/2022 của Bộ KH&CN về việc đề xuất đặt hàng dự án thuộc Chương trình Nông thôn miền núi bắt đầu thực hiện từ năm 2023)

 

Xem nội dung chi tiết tại đây

Nguồn: Sở KH&CN tỉnh BR-VT

Số lượt đọc: 1158

Về trang trước Về đầu trang

TIN TỨC KHÁC
  • Thông báo đề xuất, đặt hàng đề tài nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, đề tài nghiên cứu khoa học xã hội và nhân văn, dự án sản xuất thử nghiệm của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu năm 2018 (08/12/2016)
  • Thông báo tuyển chọn tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ đối với các đề tài nghiên cứu, dự án sản xuất thử nghiệm năm 2017 của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (14/10/2016)
  • Thông báo về việc đề xuất nhiệm vụ về các dự án thuộc Chương trình Nông thôn miền núi thực hiện năm 2017 (04/08/2016)
  • Thông báo tuyển chọn tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện đề tài KH&CN, dự án sản xuất thử nghiệm năm 2015 của tỉnh BR-VT (29/06/2015)
  • Thông báo về việc đăng ký, đề xuất đề tài nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ tỉnh BR - VT năm 2015 (30/06/2014)
  • TB bổ sung: Tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện ĐT, DA nghiên cứu KH và phát triển công nghệ 2014 (10/04/2014)
  • Thông báo tuyển chọn tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện ĐT, DA nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ năm 2014 (27/03/2014)
  • Thông báo v/v đặt hàng, đề xuất đề tài, dự án nghiên cứu ứng dụng khoa học và công nghệ tỉnh BR-VT năm 2014 (16/07/2013)
  • Dự án “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm hàng hóa của DN vừa và nhỏ tỉnh BR-VT giai đoạn 2012-2015” (18/06/2013)
  • Thông báo tuyển chọn đơn vị chủ trì thực hiện dự án trong 2 năm 2014-2015 (23/04/2013)