Tin KHCN trong tỉnh
Đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong khu vực công (03/04/2022)
-   +   A-   A+   In  
Trong 2 ngày 2 và 3/4, Sở TT-TT tổ chức khóa học đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số (CĐS) trong khu vực công. Tham gia khóa học có gần 100 học viên là lãnh đạo các sở, ngành, UBND cấp huyện, xã. Chương trình đào tạo do giảng viên Trường Kinh tế, Luật và quản lý nhà nước (viện Chính sách) trực tiếp giảng dạy.

BR-VT là tỉnh đầu tiên thực hiện tích hợp chữ ký số lên dịch vụ công trực tuyến, một trong những bước tiến của CĐS trong lĩnh vực công.
BR-VT là tỉnh đầu tiên thực hiện tích hợp chữ ký số lên dịch vụ công trực tuyến, một trong những bước tiến của CĐS trong lĩnh vực công.

Tham gia khóa học, các học viên được tìm hiểu 4 học phần: Tổng quan về CĐS; Hoạch định và quản trị chiến lược; Lãnh đạo quản lý triển khai chiến lược CĐS kiến tạo và thúc đẩy môi trường đổi mới sáng tạo; Thích ứng chiến lược.

Qua các học phần, các học viên đã được tìm hiểu sâu các nội dung như: CĐS và vai trò của CĐS trong việc nâng cao năng lực cạnh tranh địa phương; CĐS và phát triển thành phố thông minh; hoạch định chiến lược CĐS trong khu vực công; quản trị chiến lược CĐS trong khu vực công; lãnh đạo và quản lý triển khai chiến lược CĐS trong khu vực công; nâng cao năng lực lãnh đạo và chiến lược CĐS nhằm thúc đẩy năng lực cạnh tranh và phát triển bền vững của địa phương. Qua đó, nâng cao năng lực cho đội ngũ lãnh đạo các cấp, các ngành về CĐS trong khu vực công, từ đó đẩy nhanh tiến độ CĐS.

Nguồn: baobariavungtau.com.vn

Số lượt đọc: 752

Về trang trước Về đầu trang