Thi đua khen thưởng - Gương tốt - Việc tốt - Điển hình tiên tiến
Tăng cường tuyên truyền, giới thiệu gương điển hình tiên tiến (12/04/2022)
-   +   A-   A+   In  
 

Sở Khoa học và Công nghệ triển khai các Kế hoạch về bồi dưỡng, xây dựng và nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2021 – 2025, đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương, doanh nghiệp tham gia thi đua trên địa bàn tỉnh hàng quý lựa chọn và giới thiệu ít nhất một gương điển hình tiên tiến (điển hình tiên tiến có thể là tập thể hoặc cá nhân) hoặc mô hình mới, cách làm hay.

Đối với việc lựa chọn, xây dựng và nhân rộng gương điển hình tiên tiến tiến trong phong trào thi đua “Sáng kiến, sáng tạo” trên địa bàn tỉnh, Sở Khoa học và Công nghệ triển khai, hướng dẫn một số nội dung như sau:

1. Đối tượng

Các cá nhân, công chức, viên chức, người lao động đang công tác tại sở, ban, ngành, đoàn thể, địa phương, doanh nghiệp và có hoạt động thi đua sáng kiến, sáng tạo trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

2. Tiêu chí chung

Gương điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua sáng kiến, sáng tạo là các cá nhân chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; có sáng kiến, giải pháp sáng tạo, tiêu biểu, xuất sắc trong lao động, sản xuất kinh doanh, công tác, học tập,…  trên các lĩnh vực.

3. Tiêu chí cụ thể

Gương điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua sáng kiến, sáng tạo là cá nhân đáp ứng các tiêu chí sau:

  • Hàng năm: Có ít nhất 01 sáng kiến được cấp có thẩm quyền công nhận phạm vi ảnh hưởng, hiệu quả áp dụng ở cấp cơ sở theo quy định hiện hành.
  • Trong giai đoạn 2021-2025: Có ít nhất 01 sáng kiến được cấp có thẩm quyền công nhận phạm vi ảnh hưởng, hiệu quả áp dụng ở cấp tỉnh, cấp toàn quốc; hoặc có ít nhất 01 giải pháp đạt giải thưởng từ giải khuyến khích đến giải nhất hoặc tương đương trong các Hội thi, Giải thưởng từ cấp tỉnh trở lên (sáng tạo kỹ thuật, sáng chế, khoa học và công nghệ…); hoặc có ít nhất 01 đề tài, dự án khoa học và công nghệ từ cấp tỉnh được nghiệm thu ở mức “Đạt” trở lên, được áp dụng trong thực tiễn mang lại hiệu quả cao.

4. Số lượng, cơ cấu

  • Hàng năm: Sở KH&CN xem xét lựa chọn, giới thiệu ít nhất 02-03 cá nhân điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua sáng kiến, sáng tạo trên địa bàn tỉnh.
  • Giai đoạn 2021-2025: Sở KH&CN xem xét lựa chọn, xây dựng và nhân rộng ít nhất 10 cá nhân điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua sáng kiến, sáng tạo trên địa bàn tỉnh.

5. Quy trình lựa chọn và giới thiệu gương điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua “Sáng kiến, sáng tạo” trên địa bàn tỉnh

Đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương, doanh nghiệp tiến hành rà soát, phát hiện, xét chọn cá nhân đáp ứng tiêu chí theo Hướng dẫn số 03/HD-SKHCN.TĐKT để lập hồ sơ đề nghị lựa chọn, giới thiệu gương điển hình tiên tiến hoặc mô hình mới, cách làm hay trong phong trào thi đua “Sáng kiến, sáng tạo” trên địa bàn tỉnh.

- Hồ sơ (01 bộ) gồm: Tờ trình đề nghị lựa chọn, giới thiệu gương điển hình tiên tiến; Bảng tóm tắt thành tích (theo Mẫu kèm theo).

- Thời gian gửi hồ sơ: Ngày cuối mỗi Quý trong năm.

- Địa chỉ nhận hồ sơ: Sở Khoa học và Công nghệ (Trung tâm Hành chính - Chính trị tỉnh, số 198 Bạch Đằng, phường Phước Trung, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu).

Sở Khoa học và Công nghệ kính đề nghị quý cơ quan, đơn vị, địa phương, doanh nghiệp quan tâm phối hợp triển khai thực hiện.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề vướng mắc, đề nghị quý cơ quan, đơn vị, cá nhân liên hệ Phòng Quản lý khoa học (Bà Trần Thị Kim Liên – Phó Trưởng phòng/ĐTDĐ: 0903044053) để được hướng dẫn.

(Đính kèm: Kế hoạch số 126/KH-UBND ngày 23/8/2021 của UBND tỉnh; Kế hoạch số 39/ KH-SKHCN.TĐKT ngày 27/9/2021 của Sở Khoa học và Công nghệ; Hướng dẫn số 03/HD- SKHCN.TĐKT ngày 27/9/2021 của Sở Khoa học và Công nghệ; công văn số 181/BTĐKT-HCTH ngày 31/3/2022 của Ban Thi đua – Khen thưởng tỉnh; Bảng tóm tắt thành tích)

 

Xem nội dung chi tiết công văn tại đây

 

Nguồn: Sở KH&CN tỉnh BR-VT

Số lượt đọc: 129

Về trang trước Về đầu trang