Thông báo
Phối hợp tổ chức tuyên truyền, phổ biến và triển khai tài liệu tuyên truyền Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 (21/03/2022)
-   +   A-   A+   In  

Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu tại văn bản số 1438/UBND-VP ngày 10/02/2022 về việc tài liệu tuyên truyền Luật Bảo vệ môi trường năm 2020;

Theo hướng dẫn của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại văn bản số 333/BTNMT-TCMT ngày 17/01/2022 về việc gửi tài liệu tuyên truyền Luật Bảo vệ môi trường năm 2020; Sở Tài nguyên và Môi trường có ý kiến như sau:

1. Luật Bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14 được Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 10, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2022. Thực hiện nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 343/QĐ-TTg ngày 12 tháng 3 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Bảo vệ môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã xây dựng, hoàn thiện Tài liệu phục vụ công tác tuyên truyền, phổ biến Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 (sau đây viết tắt là Tài liệu).

Sở Tài nguyên và Môi trường đề nghị các cơ quan, đơn vị phối hợp tổ chức tuyên truyền, phổ biến và triển khai Tài liệu do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành. 

2. Tài liệu được đăng tải trên Trang thông tin điện tử (Website) Sở Tài nguyên và Môi trường https://sotnmt.baria-vungtau.gov.vn .

 

(Đính kèm văn bản số 333/BTNMT-TCMT ngày 17/01/2022 cùng Tài liệu của Bộ Tài nguyên và Môi trường)

 

Xem nội dung chi tiết công văn tại đây

Nguồn: Sở Tài nguyên và Môi trường

Số lượt đọc: 502

Về trang trước Về đầu trang

TIN TỨC KHÁC
  • Quyết định về việc bãi bỏ Hướng dẫn số 01/HD-SKHCN ngày 03/3/2021 của Sở Khoa học và Công nghệ triển khai Kế hoạch số 149/KH-UBND ngày 10/11/2020 của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (22/11/2022)
  • Phối hợp phổ biến giới thiệu cuộc thi làm video “1 phút xanh: Giảm nhẹ rủi ro thiên tai và thích ứng biến đổi khí hậu”. (22/11/2022)
  • Quyết định Thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành đối với các doanh nghiệp năm 2022 (18/11/2022)
  • Kết luận thanh tra Chuyên ngành về lĩnh vực an toàn bức xạ đối với các cơ sở bức xạ trong y tế năm 2022 (18/11/2022)
  • Hỗ trợ phát động truyền thông cuộc thi “Thiết kế nhãn hiệu, kiểu dáng công nghiệp cho các sản phẩm Chương trình mỗi xã một sản phẩm” tỉnh Đồng Nai 2022 - lần 2 (10/11/2022)
  • Kế hoạch Truyền thông về biển và đại dương trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2022 - 2030 (08/11/2022)
  • Triển khai việc đánh giá, công nhận sáng kiến và hiệu quả áp dụng, phạm vi ảnh hưởng của sáng kiến để phục vụ cho công tác thi đua khen thưởng (08/11/2022)
  • Báo cáo công tác bồi thường nhà nước năm 2022 (lần 1) (03/11/2022)
  • Phát động tham gia Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu các quy định của pháp luật liên quan đến quyền và nghĩa vụ của người Việt Nam ở nước ngoài” (03/11/2022)
  • Kế hoạch Tổ chức Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2022 của Sở Khoa học và Công nghệ (03/11/2022)