Thông báo
Phối hợp tổ chức tuyên truyền, phổ biến và triển khai tài liệu tuyên truyền Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 (21/03/2022)
-   +   A-   A+   In  

Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu tại văn bản số 1438/UBND-VP ngày 10/02/2022 về việc tài liệu tuyên truyền Luật Bảo vệ môi trường năm 2020;

Theo hướng dẫn của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại văn bản số 333/BTNMT-TCMT ngày 17/01/2022 về việc gửi tài liệu tuyên truyền Luật Bảo vệ môi trường năm 2020; Sở Tài nguyên và Môi trường có ý kiến như sau:

1. Luật Bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14 được Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 10, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2022. Thực hiện nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 343/QĐ-TTg ngày 12 tháng 3 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Bảo vệ môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã xây dựng, hoàn thiện Tài liệu phục vụ công tác tuyên truyền, phổ biến Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 (sau đây viết tắt là Tài liệu).

Sở Tài nguyên và Môi trường đề nghị các cơ quan, đơn vị phối hợp tổ chức tuyên truyền, phổ biến và triển khai Tài liệu do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành. 

2. Tài liệu được đăng tải trên Trang thông tin điện tử (Website) Sở Tài nguyên và Môi trường https://sotnmt.baria-vungtau.gov.vn .

 

(Đính kèm văn bản số 333/BTNMT-TCMT ngày 17/01/2022 cùng Tài liệu của Bộ Tài nguyên và Môi trường)

 

Xem nội dung chi tiết công văn tại đây

Nguồn: Sở Tài nguyên và Môi trường

Số lượt đọc: 1391

Về trang trước Về đầu trang

TIN TỨC KHÁC
  • Triển khai Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2023 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (04/12/2023)
  • Báo cáo thực trạng an toàn tiến hành công việc bức xạ trong công nghiệp năm 2023 (29/11/2023)
  • Báo cáo thực trạng an toàn tiến hành công việc bức xạ trong y tế năm 2023 (29/11/2023)
  • Báo giá thực hiện kiểm tra, giám sát phóng xạ lẫn trong phế liệu kim loại tại các cơ sở mua bán phế liệu trên địa bàn thị xã Phú Mỹ (11/10/2023)
  • Hưởng ứng “Tháng hành động vì nạn nhân chất độc da cam năm 2023” (11/09/2023)
  • Thông báo về việc áp dụng Nghị định số 65/2023/NĐ-CP ngày 23/8/2023 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp, bảo vệ quyền sở hữu công nghiệp và quyền đối với giống cây trồng và quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ (25/08/2023)
  • Kế hoạch tổ chức cuộc vận động sáng tác ảnh đẹp Bà Rịa – Vũng Tàu năm 2023 (25/08/2023)
  • Hướng dẫn thực hiện một số nội dung tại Thông tư số 11/2023/TT-BKHCN (25/08/2023)
  • Thông báo về Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Sở hữu trí tuệ (25/08/2023)
  • Tăng cường tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về công tác gia đình, bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực gia đình (17/08/2023)