Thông báo
Tuyên truyền thực hiện các thủ tục đăng ký cư trú, cấp Căn cước công dân thông qua dịch vụ công trực tuyến (04/03/2022)
-   +   A-   A+   In  
 

Ngày 25/12/2021, Bộ trưởng Bộ Công an đã ban hành Quyết định số 10695/QĐ-BCA phê duyệt danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 cung cấp trên Cổng dịch vụ công Bộ Công an năm 2022, trong đó có 21 dịch vụ công trực tuyến mức độ 4, 9 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 liên quan đến lĩnh vực đăng ký quản lý cư trú và cấp Căn cước công dân.

Để người dân hiểu, nhận thức đầy đủ về lợi ích, hiệu quả của việc thực hiện các thủ tục đăng ký cư trú, cấp Căn cước công dân thông qua dịch vụ công trực tuyến, góp phần cải cách thủ tục hành chính, bảo đảm liên thông, minh bạch, thuận lợi khi giải quyết thủ tục hành chính, UBND tỉnh đề nghị các Sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị, UBND các huyện, thị xã, thành phố:

1. Công an tỉnh

Chủ động phối hợp với các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố tích cực xây dựng và đăng tải các tin, bài, phóng sự tuyên truyền để người dân hiểu, nhận thức đầy đủ về lợi ích, hiệu quả của việc thực hiện các thủ tục đăng ký cư trú, cấp Căn cước công dân thông qua dịch vụ công trực tuyến; Chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ có liên quan trong ngành đẩy mạnh triển khai giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực đăng ký cư trú, cấp Căn cước công dân thông qua dịch vụ công trực tuyến.

2. Sở Thông tin và Truyền thông

Phối hợp, hướng dẫn Báo Bà Rịa-Vũng Tàu, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh tuyên truyền rộng rãi để người dân hiểu, nhận thức đầy đủ về lợi ích, hiệu quả của việc thực hiện các thủ tục đăng ký cư trú, cấp Căn cước công dân thông qua dịch vụ công trực tuyến nhằm đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, bảo đảm liên thông, minh bạch, thuận lợi khi giải quyết thủ tục hành chính. Tăng thời lượng, ưu tiên bố trí khung giờ tuyên truyền về các thủ tục hành chính thực hiện qua dịch vụ công trực tuyến, trong đó có các thủ tục liên quan đến lĩnh vực đăng ký cư trú, cấp Căn cước công dân. Kết hợp các hình thức “truyền thống” với việc ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động tuyên truyền để phù hợp với xu thế tiếp cận thông tin trong cộng đồng hiện nay.

3. Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố

 Tổ chức tuyên truyền bằng hình thức phù hợp đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và các tầng lớp Nhân dân về lợi ích, hiệu quả của việc thực hiện các thủ tục đăng ký cư trú, cấp Căn cước công dân thông qua dịch vụ công trực tuyến nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho cơ quan đăng ký cư trú, cấp Căn cước công dân và cá nhân khi giải quyết, thực hiện thủ tục hành chính.

4. Đề nghị Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh và các Đoàn thể cấp tỉnh

Chỉ đạo, hướng dẫn các tổ chức, đơn vị trực thuộc thực hiện tuyên truyền bằng hình thức phù hợp đến thành viên, hội viên của tổ chức mình và các tầng lớp Nhân dân về lợi ích, hiệu quả của việc thực hiện các thủ tục đăng ký cư trú, cấp Căn cước công dân thông qua dịch vụ công trực tuyến.

 

(Kèm theo danh mục 21 dịch vụ công trực tuyến mức độ 4, 9 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 thuộc lĩnh vực đăng ký quản lý cư trú và cấp Căn cước công dân cung cấp trên Cổng dịch vụ công Bộ Công an năm 2022).

 

Xem nội dung chi tiết công văn tại đây

 

Nguồn: UBND tỉnh BR-VT

Số lượt đọc: 1484

Về trang trước Về đầu trang

TIN TỨC KHÁC
  • Triển khai Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2023 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (04/12/2023)
  • Báo cáo thực trạng an toàn tiến hành công việc bức xạ trong công nghiệp năm 2023 (29/11/2023)
  • Báo cáo thực trạng an toàn tiến hành công việc bức xạ trong y tế năm 2023 (29/11/2023)
  • Báo giá thực hiện kiểm tra, giám sát phóng xạ lẫn trong phế liệu kim loại tại các cơ sở mua bán phế liệu trên địa bàn thị xã Phú Mỹ (11/10/2023)
  • Hưởng ứng “Tháng hành động vì nạn nhân chất độc da cam năm 2023” (11/09/2023)
  • Thông báo về việc áp dụng Nghị định số 65/2023/NĐ-CP ngày 23/8/2023 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp, bảo vệ quyền sở hữu công nghiệp và quyền đối với giống cây trồng và quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ (25/08/2023)
  • Kế hoạch tổ chức cuộc vận động sáng tác ảnh đẹp Bà Rịa – Vũng Tàu năm 2023 (25/08/2023)
  • Hướng dẫn thực hiện một số nội dung tại Thông tư số 11/2023/TT-BKHCN (25/08/2023)
  • Thông báo về Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Sở hữu trí tuệ (25/08/2023)
  • Tăng cường tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về công tác gia đình, bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực gia đình (17/08/2023)