Thông báo
Tuyên truyền thực hiện các thủ tục đăng ký cư trú, cấp Căn cước công dân thông qua dịch vụ công trực tuyến (04/03/2022)
-   +   A-   A+   In  
 

Ngày 25/12/2021, Bộ trưởng Bộ Công an đã ban hành Quyết định số 10695/QĐ-BCA phê duyệt danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 cung cấp trên Cổng dịch vụ công Bộ Công an năm 2022, trong đó có 21 dịch vụ công trực tuyến mức độ 4, 9 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 liên quan đến lĩnh vực đăng ký quản lý cư trú và cấp Căn cước công dân.

Để người dân hiểu, nhận thức đầy đủ về lợi ích, hiệu quả của việc thực hiện các thủ tục đăng ký cư trú, cấp Căn cước công dân thông qua dịch vụ công trực tuyến, góp phần cải cách thủ tục hành chính, bảo đảm liên thông, minh bạch, thuận lợi khi giải quyết thủ tục hành chính, UBND tỉnh đề nghị các Sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị, UBND các huyện, thị xã, thành phố:

1. Công an tỉnh

Chủ động phối hợp với các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố tích cực xây dựng và đăng tải các tin, bài, phóng sự tuyên truyền để người dân hiểu, nhận thức đầy đủ về lợi ích, hiệu quả của việc thực hiện các thủ tục đăng ký cư trú, cấp Căn cước công dân thông qua dịch vụ công trực tuyến; Chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ có liên quan trong ngành đẩy mạnh triển khai giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực đăng ký cư trú, cấp Căn cước công dân thông qua dịch vụ công trực tuyến.

2. Sở Thông tin và Truyền thông

Phối hợp, hướng dẫn Báo Bà Rịa-Vũng Tàu, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh tuyên truyền rộng rãi để người dân hiểu, nhận thức đầy đủ về lợi ích, hiệu quả của việc thực hiện các thủ tục đăng ký cư trú, cấp Căn cước công dân thông qua dịch vụ công trực tuyến nhằm đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, bảo đảm liên thông, minh bạch, thuận lợi khi giải quyết thủ tục hành chính. Tăng thời lượng, ưu tiên bố trí khung giờ tuyên truyền về các thủ tục hành chính thực hiện qua dịch vụ công trực tuyến, trong đó có các thủ tục liên quan đến lĩnh vực đăng ký cư trú, cấp Căn cước công dân. Kết hợp các hình thức “truyền thống” với việc ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động tuyên truyền để phù hợp với xu thế tiếp cận thông tin trong cộng đồng hiện nay.

3. Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố

 Tổ chức tuyên truyền bằng hình thức phù hợp đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và các tầng lớp Nhân dân về lợi ích, hiệu quả của việc thực hiện các thủ tục đăng ký cư trú, cấp Căn cước công dân thông qua dịch vụ công trực tuyến nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho cơ quan đăng ký cư trú, cấp Căn cước công dân và cá nhân khi giải quyết, thực hiện thủ tục hành chính.

4. Đề nghị Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh và các Đoàn thể cấp tỉnh

Chỉ đạo, hướng dẫn các tổ chức, đơn vị trực thuộc thực hiện tuyên truyền bằng hình thức phù hợp đến thành viên, hội viên của tổ chức mình và các tầng lớp Nhân dân về lợi ích, hiệu quả của việc thực hiện các thủ tục đăng ký cư trú, cấp Căn cước công dân thông qua dịch vụ công trực tuyến.

 

(Kèm theo danh mục 21 dịch vụ công trực tuyến mức độ 4, 9 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 thuộc lĩnh vực đăng ký quản lý cư trú và cấp Căn cước công dân cung cấp trên Cổng dịch vụ công Bộ Công an năm 2022).

 

Xem nội dung chi tiết công văn tại đây

 

Nguồn: UBND tỉnh BR-VT

Số lượt đọc: 444

Về trang trước Về đầu trang

TIN TỨC KHÁC
  • Quyết định về việc bãi bỏ Hướng dẫn số 01/HD-SKHCN ngày 03/3/2021 của Sở Khoa học và Công nghệ triển khai Kế hoạch số 149/KH-UBND ngày 10/11/2020 của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (22/11/2022)
  • Phối hợp phổ biến giới thiệu cuộc thi làm video “1 phút xanh: Giảm nhẹ rủi ro thiên tai và thích ứng biến đổi khí hậu”. (22/11/2022)
  • Quyết định Thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành đối với các doanh nghiệp năm 2022 (18/11/2022)
  • Kết luận thanh tra Chuyên ngành về lĩnh vực an toàn bức xạ đối với các cơ sở bức xạ trong y tế năm 2022 (18/11/2022)
  • Hỗ trợ phát động truyền thông cuộc thi “Thiết kế nhãn hiệu, kiểu dáng công nghiệp cho các sản phẩm Chương trình mỗi xã một sản phẩm” tỉnh Đồng Nai 2022 - lần 2 (10/11/2022)
  • Kế hoạch Truyền thông về biển và đại dương trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2022 - 2030 (08/11/2022)
  • Triển khai việc đánh giá, công nhận sáng kiến và hiệu quả áp dụng, phạm vi ảnh hưởng của sáng kiến để phục vụ cho công tác thi đua khen thưởng (08/11/2022)
  • Báo cáo công tác bồi thường nhà nước năm 2022 (lần 1) (03/11/2022)
  • Phát động tham gia Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu các quy định của pháp luật liên quan đến quyền và nghĩa vụ của người Việt Nam ở nước ngoài” (03/11/2022)
  • Kế hoạch Tổ chức Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2022 của Sở Khoa học và Công nghệ (03/11/2022)