Thông báo
Tuyên truyền ứng dụng tra cứu thông báo Thuế đất đai trên nền tảng Web (31/03/2022)
-   +   A-   A+   In  
 

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân/tổ chức trên địa bàn tỉnh có thể đến trực tiếp các ngân hàng thương mại để thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất đai, không cần đến Bộ phận một cửa các cấp để nhận Thông báo nộp tiền về thuế thu nhập cá nhân với cá nhân chuyển nhượng bất động sản, nhận thừa kế, quà tặng là bất động sản; Thông báo nộp tiền về lệ phí trước bạ nhà, đất; Thông báo nộp thuế;…(sau đây gọi chung là Thông báo Thuế đất đai). Sở Tài nguyên và Môi trường kính đề nghị:

 

1. Quý cơ quan, đơn vị, các Hiệp hội triển khai tuyên truyền ứng dụng tra cứu thông báo Thuế đất đai trên nền tảng Web. Đồng thời, triển khai đến cơ quan, đơn vị trực thuộc, hội viên, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động biết và thực hiện thanh toán trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia theo hướng dẫn tại địa chỉ: https://www.youtube.com/watch?v=Na_lbl37IcA 2

 

2. Trong quá trình sử dụng gặp khó khăn, vướng mắc liên hệ với Trung tâm Công nghệ thông tin Tài nguyên và Môi trường:

- Email: itcvungtau@gmail.com;

- Hotline: 025437.12345 để được hướng dẫn và hỗ trợ. 

 

(Đính kèm Phụ lục hướng dẫn Tra cứu thông báo Thuế đất đai; Video hướng dẫn thanh toán trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia)./

 

Xem nội dung chi tiết tại đây

Nguồn: Sở Tài nguyên và Môi trường

Số lượt đọc: 2625

Về trang trước Về đầu trang

TIN TỨC KHÁC
  • Thông báo thay đổi thời gian tổ chức cuộc thi khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh BR-VT năm 2017 (15/09/2017)
  • Quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước (07/09/2017)
  • Thông báo về việc thống nhất áp dụng bản tiếng Việt của Bảng phân loại hàng hoá/dịch vụ Ni-xơ phiên bản 11-2017 (28/08/2017)
  • Góp ý dự thảo Thông tư quy định quy chế thẩm định dự thảo hệ thống chỉ tiêu thống kê, dự thảo phân loại thống kê, dự thảo chế độ báo cáo thống kê (23/08/2017)
  • Triển khai, vận hành hệ thống phần mềm văn phòng điện tử và liên thông văn bản qua mạng (23/08/2017)
  • Kết quả tuyển viên chức Trung tâm Thông tin và Thống kê KH&CN năm 2017 (22/08/2017)
  • Quyết định Ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết của BTV tỉnh Ủy về phát triển KH&CN tỉnh BR-VT đến năm 2020, định hướng đến năm 2025 (10/08/2017)
  • Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định sô 2019/QĐ-UBND về việc công bố danh mục tài sản mua sắm tập trung cấp tỉnh (10/08/2017)
  • Bộ KH&CN Ban hành Thông tư số 10/2017/TT-BKHCN về việc Quy định về xây dựng, quản lý, khai thác, sử dụng, duy trì và phát triển Cơ sở dữ liệu quốc gia về khoa học và công nghệ (03/08/2017)
  • Triệu tập thí sinh đủ điều kiện tham dự xét tuyển viên chức - TTUDTB-KHCN (03/08/2017)