Thông tin dự án Đấu thầu, mua sắm công
Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu, Gói thầu: “Nghiên cứu và ứng dụng mô hình Kinh tế tuần hoàn phục vụ phát triển kinh tế - xã hội bền vững huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2022 - 2026” (18/03/2022)
-   +   A-   A+   In  
 

Căn cứ Quyết định số 32/QĐ-SKHCN ngày 18 tháng 3 năm 2022 của Sở Khoa học và Công nghệvề việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu: “Nghiên cứu và ứng dụng mô hình Kinh tế tuần hoàn phục vụ phát triển kinh tế - xã hội bền vững huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2022 - 2026”.

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, thông báo các thông tin như sau:

1. Tên nhà thầu trúng thầu

- Tên nhà thầu: Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế tuần hoàn

- Địa chỉ: Số 1, Đường Marie Curie, KĐT Đại học Quốc gia Tp.HCM, Khu Phố 6, P. Linh Trung, Tp. Thủ Đức, Tp.HCM

- Mã Số Thuế: 0316476892

- Giá trúng thầu: 3.396.868.471 đồng (Bằng chữ: Ba tỷ, ba trăm chín mươi sáu triệu, tám trăm sáu mươi tám nghìn, bốn trăm bảy mươi mốt đồng).

- Hình thức hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 05 tháng

- Danh sách nhà thầu phụ (nếu có): Không có.

- Các thông tin khác: Không

2. Danh sách nhà thầu không được chọn Không có

3. Kế hoạch hoàn thiện, ký kết với nhà thầu được chọn

Đề nghị đơn vị trúng thầu khi nhận được thông báo này, liên hệ với Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu để có kế hoạch hoàn thiện và ký kết hợp đồng:

- Thời gian dự kiến ký hợp đồng:Từ ngày 18 tháng 03 năm 2022 đến ngày 25 tháng 03 năm 2022

- Địa điểm: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu; Số 198 đường Bạch Đằng, phường Phước Trung, Thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

 

Xem nội dung chi tiết thông báo tại đây

Nguồn: Sở KH&CN tỉnh BR-VT

TIN TỨC KHÁC
  • Quyết định phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Lập Đề án Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ giai đoạn 2022-2026 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (26/04/2022)
  • Thông báo công khai tình hình xử lý tài sản công năm 2021 “Bán đấu giá thành công xe ô tô khách hiệu Ford Transit biển kiểm soát 72A-000.70” (07/04/2022)
  • Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu “Thực hiện đăng ký bản quyền tác giả đối với các câu khẩu hiệu (Slogan) đạt giải của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu” (22/03/2022)
  • Thông báo lựa chọn đơn vị thực hiện gói thầu: “Thực hiện đăng ký bản quyền tác giả đối với các câu khẩu hiệu (Slogan) đạt giải của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu” (10/02/2022)
  • Thông báo kết quả lựa chọn đơn vị tổ chức đấu thầu chuyên nghiệp thực hiện các trình tự, thủ tục lựa chọn nhà thầu gói thầu: Nghiên cứu và ứng dụng mô hình kinh tế tuần hoàn phục vụ phát triển kinh tế - xã hội bền vững huyện Côn Đảo, tỉnh BR-VT, giai đoạn 2022-2026 (18/01/2022)
  • Thông báo về việc bán thanh lý tài sản (28/12/2021)
  • Thông báo kết quả lựa chọn đơn vị thực hiện Hợp đồng “Thuê phòng nghỉ của Ban tổ chức, chuyên gia trong nước và bữa cơm thân mật” tại Hội thảo khoa học “Ứng dụng Kinh tế tuần hoàn vì mục tiêu tăng trưởng Xanh, phát triển bền vững, mô hình nghiên cứu tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu” (22/12/2021)
  • Thông báo kết quả lựa chọn đơn vị thực hiện Kế hoạch thực hiện tính toán chỉ số tốc độ đổi mới công nghệ, thiết bị của tỉnh BR-VT giai đoạn 2015-2020 (07/12/2021)
  • Thông báo về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Cung cấp dịch vụ “In ấn 04 Bản tin và 01 Đặc san thông tin khoa học và công nghệ Quý III, IV năm 2021 (30/06/2021)
  • Thông báo về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Cung cấp dịch vụ “In ấn 04 Bản tin và 01 Đặc san thông tin khoa học và công nghệ Quý III, IV năm 2021 (21/06/2021)