Thông tin dự án Đấu thầu, mua sắm công
Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu, Gói thầu: “Nghiên cứu và ứng dụng mô hình Kinh tế tuần hoàn phục vụ phát triển kinh tế - xã hội bền vững huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2022 - 2026” (18/03/2022)
-   +   A-   A+   In  
 

Căn cứ Quyết định số 32/QĐ-SKHCN ngày 18 tháng 3 năm 2022 của Sở Khoa học và Công nghệvề việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu: “Nghiên cứu và ứng dụng mô hình Kinh tế tuần hoàn phục vụ phát triển kinh tế - xã hội bền vững huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2022 - 2026”.

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, thông báo các thông tin như sau:

1. Tên nhà thầu trúng thầu

- Tên nhà thầu: Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế tuần hoàn

- Địa chỉ: Số 1, Đường Marie Curie, KĐT Đại học Quốc gia Tp.HCM, Khu Phố 6, P. Linh Trung, Tp. Thủ Đức, Tp.HCM

- Mã Số Thuế: 0316476892

- Giá trúng thầu: 3.396.868.471 đồng (Bằng chữ: Ba tỷ, ba trăm chín mươi sáu triệu, tám trăm sáu mươi tám nghìn, bốn trăm bảy mươi mốt đồng).

- Hình thức hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 05 tháng

- Danh sách nhà thầu phụ (nếu có): Không có.

- Các thông tin khác: Không

2. Danh sách nhà thầu không được chọn Không có

3. Kế hoạch hoàn thiện, ký kết với nhà thầu được chọn

Đề nghị đơn vị trúng thầu khi nhận được thông báo này, liên hệ với Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu để có kế hoạch hoàn thiện và ký kết hợp đồng:

- Thời gian dự kiến ký hợp đồng:Từ ngày 18 tháng 03 năm 2022 đến ngày 25 tháng 03 năm 2022

- Địa điểm: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu; Số 198 đường Bạch Đằng, phường Phước Trung, Thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

 

Xem nội dung chi tiết thông báo tại đây

Nguồn: Sở KH&CN tỉnh BR-VT

Số lượt đọc: 254

Về trang trước Về đầu trang

TIN TỨC KHÁC
  • Quyết định về việc phê duyệt Hồ sơ mời thầu, Gói thầu tư vấn: Lập Đề cương và dự toán chi tiết dự án “Xây dựng cơ sở dữ liệu ngành khoa học và công nghệ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu” (14/09/2022)
  • Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, Gói thầu: “Tư vấn tổ chức diễn tập ứng phó sự cố bức xạ, sự cố hạt nhân cấp tỉnh năm 2022” (14/09/2022)
  • Quyết định về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu thuộc nhiệm vụ: Xây dựng mô hình triển khai thực nghiệm sản xuất meo giống nấm Linh chi (Ganoderma sp.) và meo giống nấm Bào ngư (Pleurotus sp.)tại Phòng thí nghiệm Trung tâm Thông tin và Ứng dụng KH&CN tỉnh BR-VT (21/07/2022)
  • Quyết định về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu “In ấn 04 bản tin và 01 Tập san thông tin khoa học và công nghệ quý III, IV năm 2022” thuộc nhiệm vụ: “Xuất bản và cung cấp các ấn phẩm thông tin KHCN năm 2022” (30/06/2022)
  • Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, đối với các gói thầu thực hiện Nhiệm vụ: Xây dựng mô hình triển khai thực nghiệm sản xuất meo giống nấm Linh Chi (Ganoderma sp) và meo giống nấm Bào Ngư (Pleurotus sp) tại phòng thí nghiệm Trung tâm Thông tin và Ứng dụng KH&CN tỉnh BR-VT (13/06/2022)
  • Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: In ấn 04 Bản tin và 01 Tập san Thông tin khoa học và công nghệ Quý III, IV năm 2022 (13/06/2022)
  • Quyết định phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Lập Đề án Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ giai đoạn 2022-2026 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (26/04/2022)
  • Thông báo công khai tình hình xử lý tài sản công năm 2021 “Bán đấu giá thành công xe ô tô khách hiệu Ford Transit biển kiểm soát 72A-000.70” (07/04/2022)
  • Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu “Thực hiện đăng ký bản quyền tác giả đối với các câu khẩu hiệu (Slogan) đạt giải của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu” (22/03/2022)
  • Thông báo lựa chọn đơn vị thực hiện gói thầu: “Thực hiện đăng ký bản quyền tác giả đối với các câu khẩu hiệu (Slogan) đạt giải của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu” (10/02/2022)