Hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo
Triển khai chính sách hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu năm 2022 (26/01/2022)
-   +   A-   A+   In  
 

Thực hiện triển khai chính sách hỗ trợ của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo năm 2022, Sở Khoa học và Công nghệ thông báo đến Quý doanh nghiệp biết và nghiên cứu tham gia các chính sách hỗ trợ

 

- Nghị quyết số 06/2020/NQ-HĐND ngày 04/8/2020 của HĐND tỉnh về quy định nội dung, mức chi từ ngân sách nhà nước để thực hiện hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đến năm 2025.

 

Theo đó, Sở Khoa học và Công nghệ là cơ quan chủ trì triển khai thực hiện chính sách., như sau:

 

1. Đối tượng hỗ trợ

Doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo có khả năng tăng trưởng nhanh dựa trên khai thác tài sản trí tuệ, công nghệ, mô hình kinh doanh mới; thành lập ở tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, có thời gian hoạt động không quá 05 năm kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu.

 

2. Nội dung hỗ trợ

- Hỗ trợ một phần kinh phí cho doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trả tiền công lao động trực tiếp: Mức hỗ trợ 50% kinh phí thực hiện. Thời gian hỗ trợ: Tối đa không quá 01 năm/doanh nghiệp.

- Hỗ trợ kinh phí cho doanh nghiệp sử dụng các dịch vụ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo (gồm: Đào tạo, huấn luyện khởi nghiệp; marketing, quảng bá sản phẩm, dịch vụ; khai thác, thông tin công nghệ, sáng chế; thanh toán, tài chính; đánh giá, định giá kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, tài sản trí tuệ; tư vấn pháp lý, sở hữu trí tuệ, đầu tư, thành lập doanh nghiệp khoa học và công nghệ, thương mại hóa kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, tài sản trí tuệ): Mức hỗ trợ tối đa không quá 80.000.000 đồng/doanh nghiệp.

- Hỗ trợ kinh phí sử dụng không gian số, dịch vụ hỗ trợ trực tuyến; kinh phí sản xuất thử nghiệm, làm sản phẩm mẫu, hoàn thiện công nghệ: Mức hỗ trợ 50% kinh phí thực hiện.

 

3. Hồ sơ đăng ký tham gia

- Quý doanh nghiệp gửi hồ sơ đăng ký tham gia trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến:

+ Văn phòng Thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Địa chỉ: Số 04 đường Xuân Diệu, phường 7, thành phố Vũng Tàu.

Email: startup.brvt@gmail.com | Website: http://startup.baria-vungtau.gov.vn.

Điện thoại: (0254) 650.1999 / 0977.337.792 (Ông. Trịnh Thành Trung)

Hoặc Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Địa chỉ: Số 379 đường Hà Huy Tập, phường Phước Trung, thành phố Bà Rịa.

Điện thoại: 0918.033.272 (Bà. Nguyễn Thị Hoa Mai).

Sở Khoa học và Công nghệ thông báo và kính mời Quý doanh nghiệp đăng ký tham gia./.

 

Xem nội dung chi tiết thông báo tại đây

 

Đính kèm nghị quyết 06/NQ-HĐND ngày 4/8/2020

 

Nguồn: Sở KH&CN tỉnh BR-VT

Số lượt đọc: 738

Về trang trước Về đầu trang