Hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo
Triển khai chính sách hỗ trợ Tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh BR-VT năm 2022 (26/01/2022)
-   +   A-   A+   In  
 

Thực hiện các chủ trương về hỗ trợ doanh nghiệp và hỗ trợ khởi nghiệp của Trung ương và địa phương, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã ban hành chính sách để hỗ trợ cho Tổ chức tham gia quản lý, thực hiện các hoạt động hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, như sau:

- Nghị quyết số 06/2020/NQ-HĐND ngày 04/8/2020 của HĐND tỉnh về quy định nội dung, mức chi từ ngân sách nhà nước để thực hiện hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đến năm 2025.

Theo đó, Sở Khoa học và Công nghệ là cơ quan chủ trì triển khai thực hiện chính sách. Sở Khoa học và Công nghệ thông báo đến các đơn vị, tổ chức biết và nghiên cứu tham gia các chính sách hỗ trợ, như sau:

I. Đối tượng, nội dung hỗ trợ

1. Đối tượng hỗ trợ

Tổ chức cung cấp dịch vụ, cơ sở vật chất - kỹ thuật, đầu tư, truyền thông cho khởi nghiệp đổi mới sáng tạo theo quy định tại khoản 2, mục II, Điều 1 Quyết định số 844/QĐ-TTg ngày 18/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ.

Các cơ sở giáo dục, cơ sở ươm tạo và tổ chức thúc đẩy kinh doanh theo quy định tại khoản 2, mục II, Điều 1 Quyết định số 844/QĐ-TTg

2. Nội dung hỗ trợ

- Tổ chức sự kiện ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

- Phát triển hoạt động đào tạo, nâng cao năng lực và dịch vụ cho khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

- Phát triển cơ sở vật chất - kỹ thuật phục vụ hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

- Hoạt động truyền thông về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

- Hoạt động kết nối mạng lưới khởi nghiệp

II. Hồ sơ và đăng ký tham gia

- Hồ sơ đăng ký tham gia theo các biểu mẫu đính kèm 

- Văn phòng Thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh BR-VT (Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh BR-VT) là cơ quan thường trực giúp việc triển khai chính sách, hướng dẫn doanh nghiệp tham gia chương trình.

- Liên hệ để được hướng dẫn chi tiết:

Văn phòng Thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Địa chỉ: Số 04 đường Xuân Diệu, P.7, Tp. Vũng Tàu

Email: startup.brvt@gmail.com |Wesite: http://startup.baria-vungtau.gov.vn

ĐT: (0254) 650.1999 / 0977.337.792 (Ông. Trịnh Thành Trung)

Hoặc:

Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Địa chỉ: Số 379 đường Hà Huy Tập, P. Phước Trung, Tp. Bà Rịa

ĐT: 0918.033.272 (Bà. Nguyễn Thị Hoa Mai)

Sở Khoa học và Công nghệ thông báo đến tổ chức/doanh nghiệp được biết, đăng ký tham gia.

Trân trọng./.

(Đính kèm tổng hợp tóm tắt nội dung, mức chi hỗ trợ cho các Tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo)

Xem nội dung chi tiết thông báo tại đây

Mẫu đơn đăng ký

Nguồn: Sở KH&CN tỉnh BR-VT

Số lượt đọc: 1280

Về trang trước Về đầu trang