Chỉ đạo Điều hành CCHC
Kế hoạch 04/KH-SKHCN về Hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2022 của Sở Khoa học và Công nghệ (17/01/2022)
-   +   A-   A+   In  
 

Xem nội dung chi tiết kế hoạch tại đây

Nguồn: Sở KH&CN tỉnh BR-VT

Số lượt đọc: 1602

Về trang trước Về đầu trang