Thông tin dự án Đấu thầu, mua sắm công
Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu “Thực hiện đăng ký bản quyền tác giả đối với các câu khẩu hiệu (Slogan) đạt giải của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu” (22/03/2022)
-   +   A-   A+   In  
  

Căn cứ Công văn số 14631/UBND-VP ngày 06/10/2021 của UBND tỉnh về việc đăng ký bản quyền tác giả đối với các câu khẩu hiệu (slogan) đạt giải của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu;

Căn cứ Quyết định số 183/QĐ-SKHCN ngày 09/12/2021 của Sở Khoa học và Công nghệ về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: “Thực hiện đăng ký bản quyền tác giả đối với các câu khẩu hiệu (Slogan) đạt giải của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu”;

Căn cứ Quyết định số 40/QĐ-SKHCN ngày 22/3/2022 của Sở Khoa học và Công nghệ về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: “Thực hiện đăng ký bản quyền tác giả đối với các câu khẩu hiệu (Slogan) đạt giải của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu”,

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu xin thông báo:

- Đơn vị thực hiện gói thầu: “Thực hiện đăng ký bản quyền tác giả đối với các câu khẩu hiệu (Slogan) đạt giải của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu”:

- Nguồn kinh phí: Cân đối từ nguồn sự nghiệp khoa học và công nghệ năm 2022 đã được UBND tỉnh giao Sở Khoa học và Công nghệ.

+ Tên đơn vị: Công ty TNHH Tư vấn Công nghệ và Sở hữu trí tuệ IP Group.

+ Địa chỉ: Số 7 Đường số 52, Phường 15, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh.

+ Người đại diện: Ông. Ngô Đắc Thuần - Chức vụ: Giám đốc.

+ Điện thoại: 0949818833.

- Kinh phí thực hiện: 137.500.000 VNĐ (Một trăm ba mươi bảy triệu, năm trăm ngàn đồng). Đã bao gồm thuế VAT.

- Nguồn kinh phí: Cân đối từ nguồn sự nghiệp khoa học và công nghệ năm 2022 đã được UBND tỉnh giao Sở Khoa học và Công nghệ.

- Hình thức hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.

- Thời gian thực hiện Hợp đồng: 60 ngày làm việc kể từ ngày Hợp đồng được ký kết.

Sở Khoa học và Công nghệ thông báo đến các cơ quan, đơn vị có liên quan./.

Xem nội dung chi tiết thông báo tại đây

Đính kèm quyết định 40/QĐ-SKHCN ngày 22/3/2022 của Sở Khoa học và Công nghệ về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: “Thực hiện đăng ký bản quyền tác giả đối với các câu khẩu hiệu (Slogan) đạt giải của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu”

Nguồn: Sở KH&CN tỉnh BR-VT

Số lượt đọc: 144

Về trang trước Về đầu trang

TIN TỨC KHÁC
  • Quyết định về việc phê duyệt Hồ sơ mời thầu, Gói thầu tư vấn: Lập Đề cương và dự toán chi tiết dự án “Xây dựng cơ sở dữ liệu ngành khoa học và công nghệ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu” (14/09/2022)
  • Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, Gói thầu: “Tư vấn tổ chức diễn tập ứng phó sự cố bức xạ, sự cố hạt nhân cấp tỉnh năm 2022” (14/09/2022)
  • Quyết định về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu thuộc nhiệm vụ: Xây dựng mô hình triển khai thực nghiệm sản xuất meo giống nấm Linh chi (Ganoderma sp.) và meo giống nấm Bào ngư (Pleurotus sp.)tại Phòng thí nghiệm Trung tâm Thông tin và Ứng dụng KH&CN tỉnh BR-VT (21/07/2022)
  • Quyết định về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu “In ấn 04 bản tin và 01 Tập san thông tin khoa học và công nghệ quý III, IV năm 2022” thuộc nhiệm vụ: “Xuất bản và cung cấp các ấn phẩm thông tin KHCN năm 2022” (30/06/2022)
  • Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, đối với các gói thầu thực hiện Nhiệm vụ: Xây dựng mô hình triển khai thực nghiệm sản xuất meo giống nấm Linh Chi (Ganoderma sp) và meo giống nấm Bào Ngư (Pleurotus sp) tại phòng thí nghiệm Trung tâm Thông tin và Ứng dụng KH&CN tỉnh BR-VT (13/06/2022)
  • Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: In ấn 04 Bản tin và 01 Tập san Thông tin khoa học và công nghệ Quý III, IV năm 2022 (13/06/2022)
  • Quyết định phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Lập Đề án Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ giai đoạn 2022-2026 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (26/04/2022)
  • Thông báo công khai tình hình xử lý tài sản công năm 2021 “Bán đấu giá thành công xe ô tô khách hiệu Ford Transit biển kiểm soát 72A-000.70” (07/04/2022)
  • Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu, Gói thầu: “Nghiên cứu và ứng dụng mô hình Kinh tế tuần hoàn phục vụ phát triển kinh tế - xã hội bền vững huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2022 - 2026” (18/03/2022)
  • Thông báo lựa chọn đơn vị thực hiện gói thầu: “Thực hiện đăng ký bản quyền tác giả đối với các câu khẩu hiệu (Slogan) đạt giải của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu” (10/02/2022)