Thông tin dự án Đấu thầu, mua sắm công
Thông báo lựa chọn đơn vị thực hiện gói thầu: “Thực hiện đăng ký bản quyền tác giả đối với các câu khẩu hiệu (Slogan) đạt giải của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu” (10/02/2022)
-   +   A-   A+   In  
 

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thông báo lựa chọn đơn vị thực hiện gói thầu: “Thực hiện đăng ký bản quyền tác giả đối với các câu khẩu hiệu (Slogan) đạt giải của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu”, với các nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin gói thầu

 • Tên gói thầu: “Thực hiện đăng ký bản quyền tác giả đối với các câu khẩu hiệu (Slogan) đạt giải của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu”.
 • Tên chủ đầu tư: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu;
 • Tổng dự toán được phê duyệt: 137.500.700 đồng;
 • Nguồn vốn: Cân đối từ nguồn sự nghiệp khoa học và công nghệ năm 2022 đã được UBND tỉnh giao Sở Khoa học và Công nghệ;
 • Hình thức và phương thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ định thâu thông thường – Một giai đoạn một túi hồ sơ;
 • Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Tháng 02/2022;
 • Loại hợp đồng: trọn gói;
 • Thời gian thực hiện hợp đồng: 04 tháng;
 • Địa điểm: Tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

II. Thời hạn, địa chỉ nộp hồ sơ

- Thời hạn:

+ Bắt đầu: kể từ ngày phát hành thông báo.

+ Kết thúc: sau 07 ngày làm việc kể từ ngày thông báo được đăng tin trên website của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

- Địa chỉ nộp hồ sơ: Sở Khoa học và Công nghệ, khu trung tâm hành chính, chính trị tỉnh, số 198 đường Bạch Đằng, Phường Phước Trung, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 

+ Địa chỉ website: http://sokhcn.baria-vungtau.gov.vn chọn mục Đầu tư đấu thầu và mua sắm công.

+ Điện thoại: 02543 818 168 – Phòng Kế hoạch – Tài chính.

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu kính mời các đơn vị có đủ điều kiện, năng lực và kinh nghiệm gửi hồ sơ theo nội dung và địa chỉ trên.

Sở Khoa học và Công nghệ thông báo đến các cơ quan, đơn vị có liên quan./.

 

Tài liệu đính kèm:

- Hồ sơ yêu cầu

Quyết định số 183/QĐ-SKHCN ngày 09/12/2021 của Sở Khoa học và Công nghệ về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: “Thực hiện đăng ký bản quyền tác giả đối với các câu khẩu hiệu (Slogan) đạt giải của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu”

 

Xem nội dung chi tiết thông báo tại đây

 

Nguồn: Sở KH&CN tỉnh BR-VT

Số lượt đọc: 154

Về trang trước Về đầu trang

TIN TỨC KHÁC
 • Quyết định về việc phê duyệt Hồ sơ mời thầu, Gói thầu tư vấn: Lập Đề cương và dự toán chi tiết dự án “Xây dựng cơ sở dữ liệu ngành khoa học và công nghệ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu” (14/09/2022)
 • Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, Gói thầu: “Tư vấn tổ chức diễn tập ứng phó sự cố bức xạ, sự cố hạt nhân cấp tỉnh năm 2022” (14/09/2022)
 • Quyết định về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu thuộc nhiệm vụ: Xây dựng mô hình triển khai thực nghiệm sản xuất meo giống nấm Linh chi (Ganoderma sp.) và meo giống nấm Bào ngư (Pleurotus sp.)tại Phòng thí nghiệm Trung tâm Thông tin và Ứng dụng KH&CN tỉnh BR-VT (21/07/2022)
 • Quyết định về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu “In ấn 04 bản tin và 01 Tập san thông tin khoa học và công nghệ quý III, IV năm 2022” thuộc nhiệm vụ: “Xuất bản và cung cấp các ấn phẩm thông tin KHCN năm 2022” (30/06/2022)
 • Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, đối với các gói thầu thực hiện Nhiệm vụ: Xây dựng mô hình triển khai thực nghiệm sản xuất meo giống nấm Linh Chi (Ganoderma sp) và meo giống nấm Bào Ngư (Pleurotus sp) tại phòng thí nghiệm Trung tâm Thông tin và Ứng dụng KH&CN tỉnh BR-VT (13/06/2022)
 • Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: In ấn 04 Bản tin và 01 Tập san Thông tin khoa học và công nghệ Quý III, IV năm 2022 (13/06/2022)
 • Quyết định phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Lập Đề án Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ giai đoạn 2022-2026 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (26/04/2022)
 • Thông báo công khai tình hình xử lý tài sản công năm 2021 “Bán đấu giá thành công xe ô tô khách hiệu Ford Transit biển kiểm soát 72A-000.70” (07/04/2022)
 • Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu “Thực hiện đăng ký bản quyền tác giả đối với các câu khẩu hiệu (Slogan) đạt giải của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu” (22/03/2022)
 • Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu, Gói thầu: “Nghiên cứu và ứng dụng mô hình Kinh tế tuần hoàn phục vụ phát triển kinh tế - xã hội bền vững huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2022 - 2026” (18/03/2022)