Phổ biến pháp luật
Kế hoạch số 210/KH-UBND về Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bồi thường của Nhà nước năm 2022 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (06/01/2022)
-   +   A-   A+   In  

Thực hiện kế hoạch công tác năm 2022 và tiếp tục thực hiện Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật; trong đó công tác đổi mới biện pháp, hình thức tuyên truyền về biện pháp thực hiện quản lý nhà nước về công tác bồi thường nhà nước; biện pháp hỗ trợ, hướng dẫn người bị thiệt hại thực hiện thủ tục yêu cầu bồi thường và các quy định của pháp luật có liên quan về bồi thường nhà nước, Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bồi thường của Nhà nước năm 2022 trên địa bàn tỉnh.

 

Xem nội dung chi tiết tại đây 

Nguồn: UBND tỉnh BR-VT

Số lượt đọc: 910

Về trang trước Về đầu trang