Thông báo
Khảo sát, đánh giá hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu năm 2021 (16/12/2021)
-   +   A-   A+   In  
 

Nhằm nắm bắt hiện trạng và nhu cầu hỗ trợ của các thành phần trong hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tại địa phương, Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức khảo sát, đánh giá hiện trạng các thành phần trong hệ sinh thái trong năm 2021 để phục vụ về cơ sở thực tiễn cho việc triển khai, thực hiện các hoạt động, chính sách hỗ trợ và phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu trong giai đoạn 2021 - 2025.

 

Sở Khoa học và Công nghệ rất mong Quý cơ quan, đơn vị phối hợp, hỗ trợ cung cấp thông tin liên quan. Thông tin được cung cấp sẽ là nguồn dữ liệu hữu ích giúp Sở Khoa học và Công nghệ trong công tác tham mưu UBND tỉnh triển khai thực hiện hiệu quả các hoạt động hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo một cách thiết thực và sát với nhu cầu của Quý cơ quan, đơn vị. Thông tin của Quý đơn vị, tổ chức được cung cấp chỉ phục vụ cho mục đích khảo sát và cam kết bảo mật.

 

Phiếu khảo sát, vui lòng gửi về Sở Khoa học và Công nghệ, thông qua:

 

- Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, số 379 Hà Huy Tập, phường Phước Trung, thành phố Bà Rịa, ĐT: 091.803.3272 (Bà. Nguyễn Thị Hoa Mai);

 

- Hoặc Văn phòng Thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh, số 04 Xuân Diệu, phường 7, thành phố Vũng Tàu, ĐT: 0977.33.77.92 (Ông. Trịnh Thành Trung), Email: startup.brvt@gmail.com;

 

- Hoặc gửi hình ảnh chụp/scan về sđt Zalo: 084.827.3988 (Thành Trung VPKN).

 

Xem nội dung công văn tại đây

 

Kèm theo Phụ lục Khảo sát và các chính sách hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tại tỉnh

Nguồn: Sở KH&CN tỉnh BR-VT

Số lượt đọc: 1508

Về trang trước Về đầu trang

TIN TỨC KHÁC
  • Quyết định Bãi bỏ Quyết định số 1948/QĐ-UBND ngày 20/7/2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành Quy chế quản lý, vận hành Cổng dịch vụ công tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (29/11/2022)
  • Công văn đề nghị báo cáo thực trạng an toàn tiến hành công việc bức xạ năm 2022 (28/11/2022)
  • Quyết định về việc bãi bỏ Hướng dẫn số 01/HD-SKHCN ngày 03/3/2021 của Sở Khoa học và Công nghệ triển khai Kế hoạch số 149/KH-UBND ngày 10/11/2020 của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (22/11/2022)
  • Phối hợp phổ biến giới thiệu cuộc thi làm video “1 phút xanh: Giảm nhẹ rủi ro thiên tai và thích ứng biến đổi khí hậu”. (22/11/2022)
  • Quyết định Thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành đối với các doanh nghiệp năm 2022 (18/11/2022)
  • Kết luận thanh tra Chuyên ngành về lĩnh vực an toàn bức xạ đối với các cơ sở bức xạ trong y tế năm 2022 (18/11/2022)
  • Hỗ trợ phát động truyền thông cuộc thi “Thiết kế nhãn hiệu, kiểu dáng công nghiệp cho các sản phẩm Chương trình mỗi xã một sản phẩm” tỉnh Đồng Nai 2022 - lần 2 (10/11/2022)
  • Kế hoạch Truyền thông về biển và đại dương trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2022 - 2030 (08/11/2022)
  • Triển khai việc đánh giá, công nhận sáng kiến và hiệu quả áp dụng, phạm vi ảnh hưởng của sáng kiến để phục vụ cho công tác thi đua khen thưởng (08/11/2022)
  • Báo cáo công tác bồi thường nhà nước năm 2022 (lần 1) (03/11/2022)