Thi đua khen thưởng - Gương tốt - Việc tốt - Điển hình tiên tiến
Báo cáo số 434/BC-KTĐ về Tổng kết phong trào thi đua, công tác khen thưởng năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2022 (15/12/2021)
-   +   A-   A+   In  
 

Xem nội dung chi tiết báo cáo tại đây

Nguồn: Khối thi đua các sở ngành khoa học - văn hóa - xã hội