Tiêu chuẩn ĐLCL
Hội đồng trực tuyến nghiệm thu đề án của các doanh nghiệp tham gia Chương trình KH&CN hỗ trợ doanh nghiệp đợt 2, năm 2021 và Hội đồng nghiệm thu nội dung và kinh phí hỗ trợ theo Nghị quyết số 06/2020/NQ-HĐND, đợt 1 và 2 năm 2021 (13/12/2021)
-   +   A-   A+   In  

Ngày 08/12/2021, Sở KH&CN tỉnh BR-VT đã tổ chức Hội đồng trực tuyến nghiệm thu đề án của các doanh nghiệp tham gia Đề án Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) khởi nghiệp sáng tạo tỉnh BR-VT giai đoạn 2019-2025, đợt 02 năm 2021 và Hội đồng tư vấn xác định nội dung, kinh phí hỗ trợ theo Nghị quyết  số 06/2020/NQ-HĐND ngày 04/08/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh, đợt 1 và đợt 2 năm 2021. Do ông Trần Duy Tâm Thanh - Phó Giám đốc Sở KH&CN làm Chủ tịch Hội đồng xét duyệt. 

 Sau khi đánh giá kết quả đạt được của đề án cũng như hồ sơ pháp lý liên quan, Hội đồng đã nhất trí nghiệm thu đề án của các doanh nghiệp và đây cũng là cơ sở để các công ty được hỗ trợ kinh phí từ Chương trình Khoa học và Công nghệ. Cụ thể như sau:

 

1. Hội đồng nghiệm thu đề án của các doanh nghiệp tham gia chương trình KH&CN, hỗ trợ đợt 2, gồm có:

 

- Công ty TNHH Sake Toàn Cầu (Đăng ký bảo hộ nhãn hiệu là 02 nhãn hiệu).

 

- Công ty CP Đầu tư và Phát triển Giáo dục Rơm Hí Hoáy với nội dung tư vấn hỗ trợ là Tư vấn khai thác và phát triển giá trị của nhãn hiệu. (Đăng ký bảo hộ nhãn hiệu là 01 nhãn hiệu).

 

2. Hội đồng tư vấn xác định nội dung, kinh phí hỗ trợ theo Nghị quyết  số 06/2020/NQ-HĐND ngày 04/08/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh, đợt 1 năm 2021. Hội đồng đã nhất trí nghiệm thu đề án của doanh nghiệp:

 

- Công ty TNHH Sake Toàn Cầu với nội dung hỗ trợ về dịch vụ quảng cáo thương mại.

 

3. Hội đồng tư vấn xác định nội dung, kinh phí hỗ trợ theo Nghị quyết  số 06/2020/NQ-HĐND ngày 04/08/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh, đợt 2 năm 2021. Hội đồng đã nhất trí nghiệm thu đề án của 02 doanh nghiệp:

 

- Công ty TNHH Ngọc Lan Viên, hoạt động trên lĩnh vực Sản xuất – Thương mại sản phẩm nông nghiệp và dịch vụ du lịch sinh thái vườn rừng. Với nội dung hỗ trợ về Marketing, quảng bá sản phẩm, dịch vụ và Đào tạo về thực hành quy trình vận hành hiệu quả cho chuỗi cửa hàng.

 

- Công ty TNHH Omega Food, hoạt động lĩnh vực sản xuất gia vị, nước chấm. Hỗ trợ về Marketing, quảng bá sản phẩm.

Nguồn: Nguyễn Tuyết

Số lượt đọc: 1817

Về trang trước Về đầu trang