Thông tin chỉ đạo điều hành
UBND tỉnh ban hành Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (09/12/2021)
-   +   A-   A+   In  
Nhằm tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính (CCHC), nâng cao mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp; Ủy ban nhân dân tỉnh vừa có Quyết định số 4655/QĐ-UBND ban hành kế hoạch cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Theo đó, mục tiêu phấn đấu các Chỉ số CCHC (PAR Index), Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI), Chỉ số Sẵn sàng phát triển và Ứng dụng công nghệ thông tin (ICT), Chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), Chỉ số Công khai ngân sách tỉnh (POBI) trong nhóm 10 tỉnh, thành cao nhất cả nước. Người dân hài lòng đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước đạt tối thiểu 90%, mức độ hài lòng của người dân về cung cấp dịch vụ y tế, giáo dục công lập đạt tối thiểu 85%.

Kế hoạch CCHC giai đoạn 2021-2025 của tỉnh tập trung vào 6 nội dung, đó là: Cải cách thể chế; Cải cách thủ tục hành chính; Cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước; Cải cách chế độ công vụ; Cải cách tài chính công; Xây dựng và phát triển Chính quyền điện tử, Chính quyền số.

Để thực hiện có hiệu quả các nội dung và hoàn thành mục tiêu trên, Kế hoạch đề ra 7 giải pháp trọng tâm cần thực hiện đó là, (1) tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành việc triển khai thực hiện CCHC; (2) tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho CBCCVC, người dân, doanh nghiệp và xã hội; (3) bố trí đủ nguồn tài chính và nhân lực cho CCHC; (4) chú trọng xây dựng đội ngũ CBCCVC; (5) đổi mới phương pháp theo dõi, đánh giá định kỳ kết quả thực hiện nhiệm vụ CCHC; thường xuyên đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức; (6) đẩy mạnh ứng dụng công nghệ nhất là công nghệ thông tin, truyền thông, công nghệ số trong hoạt động của cơ quan hành chính; (7) theo dõi, đôn đốc tình hình, tiến độ thực hiện nhiệm vụ.

Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ các chỉ tiêu, nhiệm vụ của Kế hoạch này có trách nhiệm chỉ đạo, triển khai toàn diện Kế hoạch CCHC giai đoạn 2021-2025 của tỉnh; đồng thời cụ thể hóa chỉ tiêu, nhiệm vụ thành Kế hoạch CCHC của cơ quan, đơn vị mình để triển khai thực hiện.

Sở Nội vụ được giao chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch CCHC hàng năm của tỉnh, đảm bảo hoàn thành các nhiệm vụ, mục tiêu đã đề ra.

(Nguồn: Quyết định số 4655/QĐ-UBND)

Nguồn: baria-vungtau.gov.vn

Số lượt đọc: 1282

Về trang trước Về đầu trang

TIN TỨC KHÁC
  • Triển khai chính sách hỗ trợ đăng ký bảo hộ đối với sáng chế, kiểu dáng công nghiệp và nhãn hiệu; đăng ký bảo hộ, công nhận giống cây trồng mới trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (15/03/2024)
  • Ban hành Kế hoạch thực hiện Quyết định số 1217/QĐ-TTg ngày 20/10/2023 của Thủ tướng Chính phủ về triển khai thi hành Luật Phòng thủ dân sự (11/12/2023)
  • Thông báo thời gian xử phạt hành chính thông qua ghi nhận của hệ thống giao thông, thông minh giám sát tự động bằng camera trên tuyến Quốc lộ 55,56 (09/11/2023)
  • Kế hoạch Truyền thông nâng cao Chỉ số Quản trị môi trường trong Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) (01/11/2023)
  • Lãnh đạo, chỉ đạo về Đại hội Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam các cấp nhiệm kỳ 2024 - 2029 (26/10/2023)
  • Kế hoạch tổ chức Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2023 trên địa bàn tỉnh (23/10/2023)
  • Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (17/10/2023)
  • Triển khai hoạt động tuyên truyền thành tựu bảo đảm quyền con người nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Nhân quyền thế giới (10/12/1948 - 10/12/2023) (06/10/2023)
  • Kế hoạch Tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2023 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu (03/10/2023)
  • Kế hoạch Triển khai thực hiện công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2024 (03/10/2023)