Tin KHCN trong nước
Nghiên cứu xây dựng hệ thống hỗ trợ đăng ký cấp phép kinh doanh sản phẩm, dịch vụ an toàn thông tin (08/12/2021)
-   +   A-   A+   In  

Cấp phép kinh doanh sản phẩm, dịch vụ an toàn thông tin là việc thực hiện cấp giấy phép cho tổ chức, doanh nghiệp trực tiếp tham gia hoặc có liên quan đến hoạt động sản xuất, nhập khẩu sản phẩm an toàn thông tin mạng và cung cấp dịch vụ an toàn thông tin mạng tại Việt Nam.

Thực hiện cấp phép kinh doanh sản phẩm, dịch vụ an toàn thông tin nhằm đảm bảo chất lượng an toàn thông tin mạng, tức bảo vệ thông tin, hệ thống thông tin trên mạng tránh bị truy nhập, sử dụng, tiết lộ, gián đoạn, sửa đổi hoặc phá hoại trái phép nhằm bảo đảm tính nguyên vẹn, tính bảo mật và tính khả dụng của thông tin.

Để hỗ trợ Doanh nghiệp Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực an toàn thông tin mạng về việc cấp phép kinh doanh sản phẩm, dịch vụ an toàn thông tin, các cơ quan nhà nước đã tập trung hướng dẫn căn cứ theo Luật An toàn thông tin mạng và Nghị định 108/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016, tạo môi trường đầu tư, mua bán sản phẩm, dịch vụ an toàn thông tin trên thị trường. Tuy nhiên, hiện nay tại Việt Nam chưa chưa có hệ thống công nghệ thông tin phù hợp để hỗ trợ Doanh nghiệp trong việc đăng ký cấp phép kinh doanh sản phẩm, dịch vụ an toàn thông tin.

Để có môi trường an toàn thông tin mạng cần sự quan tâm vào cuộc của tất cả các cơ quan, tổ chức, nhất là các doanh nghiệp an toàn, an ninh mạng và chủ quản của các hệ thống thông tin. Đồng thời, để bảo đảm an toàn mạng cho các cơ quan của Chính phủ và các hạ tầng trọng yếu quốc gia, mỗi cơ quan này phải có ít nhất một tổ chức hoặc một doanh nghiệp bảo đảm an toàn, an ninh mạng.

Xuất phát từ thực tiễn đó nhóm tác giả gồm Cơ quan chủ trì Cục An toàn thông tin cùng phối hợp với Chủ nhiệm đề tài KS. Bùi Thị Thủy để thực hiện đề tài “Nghiên cứu xây dựng hệ thống hỗ trợ đăng ký cấp phép kinh doanh sản phẩm, dịch vụ an toàn thông tin với mục tiêu xây dựng phát triển hệ thống CNTT phù hợp hỗ trợ Doanh nghiệp Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực an toàn thông tin mạng trong việc cấp phép kinh doanh sản phẩm, dịch vụ an toàn thông tin. Hoàn thành mục tiêu này sẽ giúp cho việc thực hiện việc đăng ký cấp phép kinh doanh sản phẩm, dịch vụ an toàn thông tin của Doanh nghiệp được chính xác, thuận tiện, nhanh chóng, và dễ dàng; giảm tải hoạt động chuẩn bị hồ sơ và thời gian tổng hợp thông tin.

Hệ thống trực tiếp hỗ trợ Doanh nghiệp thực hiện hoàn thiện thủ tục cấp phép kinh doanh sản phẩm, dịch vụ an toàn thông tin, theo Nghị định số 108/2016/NĐCP quy định chi tiết về điều kiện kinh doanh sản phẩm, dịch vụ an toàn thông tin mạng; áp dụng đối với tổ chức, doanh nghiệp trực tiếp tham gia hoặc có liên quan đến hoạt động sản xuất, nhập khẩu sản phẩm an toàn thông tin mạng và cung cấp dịch vụ an toàn thông tin mạng tại Việt Nam.

Cục An toàn thông tin thực hiện nghiên cứu triển khai hệ thống điện tử hỗ trợ cấp phép kinh doanh sản phẩm, dịch vụ an toàn thông tin, hỗ trợ các doanh nghiệp trong nước thực hiện đăng ký kinh doanh sản phẩm, dịch vụ ATTT được dễ dàng hơn theo hướng điện tử hóa, nhằm phát triển dịch vụ phục vụ tốt hơn về lĩnh vực ATTT tới người dùng internet, và các doanh nghiệp kinh doanh sản phẩm, dịch vụ ATTT trên thị trường Việt Nam.

Sau thời gian nghiên cứu, đề tài đã thu được những kết quả như sau:

- Nghiên cứu ưu điểm, nhược điểm của hoạt động đăng ký cấp phép kinh doanh sản phảm, dịch vụ an toàn thôn tin trực tuyến qua cổng kết nối của Bộ TT&TT hiện nay;

- Nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế về các hoạt động trực tuyến hỗ trợ cấp phép kinh doanh sản phẩm, dịch vụ an toàn thông tin;

- Nghiên cứu các giải pháp cho thực trạng hoạt động đăng ký cấp phép kinh doanh sản phẩm, dịch vụ an toàn thông tin hiện nay;

- Đánh giá khả năng phát triển và đưa vào sử dụng hệ thống điện tử hỗ trợ đăng ký cấp phép kinh doanh sản phẩm, dịch vụ an toàn thông tin;

Có thể tìm đọc báo cáo kết quả nghiên cứu (mã số 16895/2019) tại Cục Thông tin KHCNQG.

Nguồn: NASATI

Số lượt đọc: 164

Về trang trước Về đầu trang