Thông báo
Báo cáo thực trạng an toàn tiến hành công việc bức xạ năm 2021 (11/12/2021)
-   +   A-   A+   In  
 

Thực hiện Điều 20 Luật năng lượng nguyên tử về việc báo cáo thực trạng tiến hành công việc bức xạ và chuẩn bị cho việc tổng hợp số liệu quản lý an toàn bức xạ trên địa bàn tỉnh năm 2021 để báo cáo Bộ Khoa học và Công nghệ (thông qua Cục An toàn bức xạ và hạt nhân) và UBND tỉnh, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đề nghị Tổ chức, cá nhân có hoạt động bức xạ trên địa bàn tỉnh thực hiện báo cáo thực trạng an toàn tiến hành công việc bức xạ năm 2021 như sau:

 

1. Nội dung báo cáo được thực hiện theo mẫu, cụ thể:

 

- Đối với Cơ sở bức xạ công nghiệp: Thực hiện báo cáo theo Mẫu 03/2021.

 

- Đối với cơ sở dịch vụ ứng dụng năng lượng nguyên tử: Thực hiện báo cáo theo Mẫu 04/2021 (Riêng các cơ sở dịch vụ ngoài tỉnh chỉ báo cáo các nội dung thực hiện công việc bức xạ trên địa bàn tỉnh).

 

- Đối với các cơ sở y tế: Thực hiện báo cáo theo Mẫu 03/2021-YT.

 

2. Báo cáo bằng văn bản về thực trạng an toàn tiến hành công việc bức xạ năm 2021 của Tổ chức, cá nhân đề nghị gửi về Sở Khoa học và Công nghệ trước ngày 24/12/2021 theo địa chỉ: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, Cụm B3 Khu trung tâm Hành chính – Chính trị tỉnh, số 198 đường Bạch Đằng, P. Phước Trung, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

 

Để thuận lợi trong công tác tổng hợp báo cáo, đề nghị Tổ chức, cá nhân gửi văn bản soạn thảo (dưới dạng file Word hoặc Excel) vào hộp thư điện tử thaipn@sokhcn.baria-vungtau.gov.vn hoặc thaikhcnbrvt@gmail.com. (Lưu ý: Các tổ chức, cá nhân đã gửi báo cáo bằng văn bản vui lòng file soạn thảo theo email trên).

 

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đề nghị Tổ chức, cá nhân quan tâm, thực hiện./.

 

- Xem nội dung chi tiết công văn tại đây

 

- Đính kèm mẫu báo cáo thực trạng an toàn tiến hành công việc bức xạ năm 2021 

Nguồn: Sở KH&CN tỉnh BR-VT

Số lượt đọc: 189

Về trang trước Về đầu trang