Thống kê KHCN
Thực hiện chế độ báo cáo thống kê cơ sở năm 2015 (26/02/2015)
-   +   A-   A+   In  

Để kịp thời tổng hợp và thu thập số liệu thống kê về khoa học và công nghệ hàng năm gửi về Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia. Sở Khoa học và Công nghệ đề nghị các cơ quan, đơn vị thực hiện báo cáo thống kê cơ sở về KH&CN năm 2015.

Chi tiết nội dung công văn và biểu mẫu tải tại đây!

Nguồn: Vân Anh

Số lượt đọc: 2081

Về trang trước Về đầu trang